Internkontroll

Her ser du en mal for internkontrollrutiner som er for Idrettens Studieforbunds organisasjonsledd og medlemsorganisasjoner, altså idrettskretser og særforbund.

Nedlastbar Excel-fil (mal for internkontrollrutiner)

Dokumentet inneholder krav i forskriften om Studieforbund og hvordan ISF ivaretar kravene.

Du må:

Laste ned malen og fylle ut kolonnene: Hvordan kursansvarlig ivaretar dette kravet og Ansvarlig

Det som er markert i gult er viktig at blir fylt ut.

ISF kommer til å ta stikkprøver av deres internkontrollrutiner.

Krav om internkontroll er pålagt i forskrift for studieforbund:

14.Krav til internkontroll

Studieforbundene har ansvar for at organisasjonsledd og medlemsorganisasjoner har tilfredsstillende system for intern kontroll, og for at offentlig tilskudd brukes i samsvar med lov, forskrifter og forutsetninger i tilskuddsbrev. Det skal finnes dokumentasjon på rutiner for internkontroll.

Forskrift om studieforbund godkjent av Kultur- og likestillingsdepartementet - Lovdata

Ta vare på og etterlev internkontrollrutinene.