Idrettens studieforbund

Idrettens Studieforbund (ISF) er Norges idrettsforbunds parallellorganisasjon som omfatter all kursvirksomhet rettet mot voksne. ISF er regulert av Lov om voksenopplæring.