Hvilke kurs gir VO-/Post3-midler

Oversikt over de ulike kurskategorier og hvorvidt kursene utløser VO-/ Post3-midler

Følgende typer kurs gir VO-/Post3-midler

 • Trenerutvikling
  • Trenerløypen
  • Instruktør/hjelpetrenerkurs
  • Aktivitetslederkurs
 • Ledelsesutvikling
  • Lederkurs på alle nivå
 • Aktivitetsutvikling
  • Dommerkurs
  • Arrangementskurs
  • Førstehjelpskurs
  • Sikringskurs
 • Klubbutviklingstiltak som defineres som kurs (altså ikke prosesser):
  • Klubbens styrearbeid i praksis
  • Møteledelse
  • Coaching og kommunikasjon
  • Retorikk
  • Idrettens rammebetingelser
  • Økonomikurs
  • Anleggskurs
  • Konflikthåndtering
  • Trygg på trening
  • Foreldrekurs (f. eks Fairplay)
  • Kurslærerkurs/veilederkurs
 • Alle kurs vedr. idrett for parautøvere

Kurs gjennomført digitalt gir både VO- og post 3-midler. Forutsatt at deltakerne er pålogget samtidig og kan kommunisere med hverandre og kurslærer. Kursmalen må vise hvilken undervisningsform som benyttes. 

Kurs som IKKE gir VO-/Post3-midler

 • E-læring
 • Selvutviklingskurs*
 • Rekrutteringstiltak
 • Møter
 • Seminar
  • Som er en samling/møteplass for alle
  • Ikke tydelige kompetansemål
  • Engangshendelse

*Selvutviklingskurs er kurs for at deltakerne skal øke egne ferdigheter i en idrett. Slike kurs gir ikke VO- og Post 3-midler. Møter og rekrutteringstiltak gir heller ikke Post 3- og VO-midler. Disse kursene kan likevel registreres i Idrettskurs for dokumentasjon og administrasjon. 

Gir VO-midler, men IKKE Post3

 • Kurs for lærere og barnehageansatte.
 • Kurs for elever/studenter gir unntaksvis VO-midler. Se spørsmål og svar.  

Gir post 3-midler og VO-midler 

 • Klubbutvikling, prosesser:
  • Start- og oppfølgingsmøter
  • Temamøter
  • Klubbesøk
  • Virksomhetsplan/planverk
  • Idrettsrådsbesøk
  • Lover og regler
  • Andre organisasjonskurs / klubbutviklingsprosesser