Hvilke kurs gir VO-/Post3-midler

Oversikt over de ulike kurskategorier og hvorvidt kursene utløser VO-/ Post3-midler

Selvutviklingskurs, kurs for deltakere for å øke egne ferdigheter i en idrett, i tillegg til møter og rekrutteringstiltak er ikke berettiget for å motta Post-3 eller VO-midler. Disse kursene kan likevel registreres i Idrettskurs for dokumentasjon og administrasjon. 

Følgende typer kurs gir VO-/Post3-midler:

 • Trenerutvikling
  • Trenerløypen
  • Instruktør/hjelpetrenerkurs
  • Aktivitetslederkurs
 • Ledelsesutvikling
  • Lederkurs på alle nivå
  • Lederkurs for ungdom
  • Utdanning yngre ledere
 • Aktivitetsutvikling
  • Dommerkurs
  • Arrangementskurs
  • Førstehjelpskurs
  • Sikringskurs
 • Klubbutvikling, kurs:
  • Klubbens styrearbeid i praksis
  • Møteledelse
  • Coaching og kommunikasjon
  • Retorikk
  • Idrettens rammebetingelser
  • Økonomikurs
  • Anleggskurs
  • Konflikthåndtering
  • Lover og regler
  • Foreldrekurs (f. eks Fairplay)
 • Klubbutvikling, prosesser:
  • Start- og oppfølgingsmøter
  • Klubbtiltak
  • Virksomhetsplan
  • Idrettsrådstiltak
 • Alle kurs vedr. idrett for parautøvere
 • Kurs og seminarer der hvor det er:
  • Tydelig målgruppe
  • Tydelige kompetansemål
  • Kurset kan gjentas
  • Kurset gir kursbevis

Kurs som IKKE gir VO-/Post3-midler:

 • E-læring
 • Selvutviklingskurs
 • Rekrutteringstiltak
 • Møter
 • Elektronisk kommunikasjon*

*VO-midler: Kurs gjennomført med elektronisk kommunikasjon gir VO-midler forutsatt at mindre enn halvparten av kursets timer er ved bruk av elektrisk kommunkasjon. Deltakerne må være pålogget samtidig og kan kommunisere med hverandre og kurslærer.
Post3-midler: JKurs gjennomført med elektronisk kommunikasjon gir post 3-midler forutsett at alle deltakerne er pålogget samtidig og kan kommunisere med hverandre og kurslærer.

 • Seminar
  • Samling/møteplass for alle
  • Ikke tydelige kompetansemål
  • Engangshendelse

Gir VO-midler, men IKKE Post3:

 • Kurs for lærere, barnehageansatte og andre utenfor idrettsorganisasjonen.