Regnskapssystem

Idrettslag som har færre enn 600 bilag i løpet av et regnskapsår, kan benytte låsbart regneark som regnskapsprogram.

Alle idrettslag som har flere enn 600 bilag i løpet av et regnskapsår, skal benytte elektronisk regnskapsprogram.

Låsbart regneark

Norges idrettsforbund har utviklet et låsbart regneark som idrettslag med færre enn 600 bilag i løpet av et regnskapsår kan benytte som regnskapsprogram.

Regnearket og tilhørende veileder kan lastes ned gratis fra denne siden.

Veileder til låsbart regneark

Låsbart regneark til regnskapsoverføring for året 2024

Låsbart regneark til regnskapsføring for året 2023

Låsbart regneark til regnskapsføring for året 2022

Elektronisk regnskapsprogram for idrettslag

Norges idrettsforbund har inngått en samarbeidsavtale med Visma, en leverandør av regnskapsløsninger. Dette innebærer at idrettslag gjennom denne avtalen får en økonomiløsning integrert med Idrettens medlemssystem (KlubbAdmin) til en gunstig pris. Idrettsklubber kan velge mellom Visma eAccounting eller Visma.net ERP, avhengig av behov og klubbens kompleksitet. For mer informasjon om denne avtalen, se her.