Budsjett

Bruk av budsjett er et svært viktig verktøy og budsjettprosessen i et idrettslag må planlegges godt. Hvert enkelt idrettslag bør ha skriftlige rutinebeskrivelser for budsjettprosessen.

Elementer som bør være med i en budsjettrutine er;
1. Sett opp en langtidsplan for budsjettet
- Når, av hvem, hva, frister

2. Gå gjennom budsjettgrunnlag
- For inntekter; bruk avtaler, sponsorkontrakter, medlemslister
- For kostnader; bruk tidligere års regnskap, planlagte aktiviteter

3. Budsjettet bygges opp fra bunnen av ved at man summerer opp alle budsjettgrunnlagene fra punkt 2

4. Fordel inntekter og kostnader utover året etter når de ulike aktivitetene gjennomføres (periodisering)
- Eks hvis man arrangerer en cup om sommeren, vil mye av inntektene og kostnadene komme i denne perioden

5. Husk å oppgi evt forutsetninger som er lagt til grunn for budsjettet.

6. Hver måned/kvartal bør regnskapet gjennomgås og sammenlignes mot avlagt budsjett for å oppdage avvik.

Budsjettutarbeidelse er styret/daglig leders ansvar men kasserer/regnskapsfører kan gjerne bistå med den tekniske utarbeidelsen av budsjettet.

Forslag til budsjett fremlegges av styret og fastsettes og vedtas av årsmøtet. Ved utarbeidelse av budsjettet bør alltid forutsetningene som er lagt til grunn oppgis.

Vedlagt finnes et enkelt eksempel på budsjett som kan brukes som grunnlag ved utarbeidelse av idrettslagets budsjetter.

Eksempelbudsjett for idrettslag

Eksempel likviditetsbudsjett idrettslag