Scandic

Scandic er idrettens leverandør av hotell- og konferansetjenester.

Scandic tilbyr egne avtaler og priser for alle medlemmer i klubber, lag, kretser, råd og særforbund tilsluttet Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité.

Avtalen gir gunstige overnattinger. Scandic Hotels legger forholdene tilrette på idrettens premisser. Hotellene er fleksible når det gjelder spesielt næringsrik kost, ekstra seng på rommet og benyttelse av hotellets fasiliteter m.m.

Ved bestilling av hotelrom må avtalekode for hvert enkelt særforbund oppgis. Se oversikt