Livestreaming

Norges idrettsforbund har inngått en rammeavtale med selskapet JOYMO som betyr økt synlighet og nye inntektsstrømmer for idrettslag og særforbund.

Rammeavtalen gir idrettslag og særforbund muligheten til å installere ubemannede kameraer på sine arenaer for et rimelig beløp. Gjennom salg av enkeltbilletter, månedsbilletter og sesongkort kan særforbund og idrettslagene skaffe seg nye inntekter. Samarbeidet vil også gjøre det mulig for idrettslag og særforbund å generere reklameinntekter ved bruk av JOYMO plattform.

For mer informasjon om tjenestene og avtalen, ta kontakt med JOYMO