48152297712_8ba4ae1329_k.jpg

Økonomihåndbok

En god økonomihåndbok i idrettslaget vil i tillegg sikre kontinuitet i kunnskap og rutiner for å begrense kompetansetapet ved utskriftning av sentrale personer i laget.

NIF har utarbeidet en økonomihåndbok for idrettslag som kan benyttes som utgangspunkt når idrettslaget skal utarbeide sin egen økonomihåndbok.

NIFs økonomihåndbok for idrettslag inneholder blant annet beskrivelser om interne kontroller og systemer som bør være på plass. Håndboken omtaler følgende områder:

  • Budsjett
  • Regnskap og kontrollrutiner
  • Inntekter og innbetalinger
  • Kostnader og utbetalinger
  • Lønn og ytelser
  • Revisjon
  • Kontrollutvalg

Her kan du laste ned Økonomihåndbok for idrettslag.