NIFs lovnorm for idrettsråd

I alle kommuner med mer enn tre idrettslag skal det være idrettsråd for idrettslag som er medlem i NIF.

Lovnormer med virkning fra 1.1.2022:

Henvendelser:
NIF ber om at eventuelle organisatoriske/juridiske spørsmål rettes følgende tjenestevei: