Statistikk

Her vil idrettsrådet finne mye relevant statistikk og fakta som kan brukes inn i det idrettspolitiske arbeidet lokalt. Er det noe statistikk du mangler eller gjerne skulle hatt? Ta kontakt med din idrettskrets og spør.

Beregn verdien av den frivillige innsatsen i deres kommune

Idretten alene sto for om lag 35 000 årsverk i 2018, tilsvarende 25 prosent av de frivillige årsverkene i Norge, i følge Statistisk Sentralbyrå (SSB). 

Les mer: SSB om verdien av frivilligheten i Norge

NB: Disse sidene er under utvikling. Fagteam Idrettsråd i NIF vil supplere denne siden som ledd av en styrking av det lokale, idrettspolitiske arbeidet i 2021.