Microsoft Teams for idrettsråd

Microsoft Teams for idrettsråd

Norges idrettsforbund tilbyr idrettsrådene Microsoft Teams til en rimelig pris. Her kommer informasjon om dette til idrettsråd i hele landet. Foreløpig ligger informasjon på denne siden om det som gjelder i Vestfold og Telemark idrettskrets.

Tilgang

For tilgang til Microsoft Teams må idrettsrådet bestille en lisens. Denne koster 200 kr per måned. Lisenskontoen er personavhengig og vil registreres på en bestemt person. Idrettsrådet bestemmer internt hvem dette skal være, gjerne leder av idrettsrådet. Det følger med en e-post adresse til lisensbrukeren, eksempel ola.nordmann@idrettsforbundet.no.

De resterende medlemmene vil få en gjestetilgang på den e-posten de allerede bruker (sin private e-post). 

Samhandling

Idrettsrådet har tilgang til sin egen private kanal, der ingen andre idrettsråd har tilgang. Denne kanalen bruker dere for dokumentlagring, digitale møter osv. Etter hvert som flere idrettsråd blir med i løsningen vil det også være mulig å samhandle idrettsrådene mellom, via en felles generell kanal. I denne kanalen kan man også samhandle med idrettskretsen.

Obs: én fra idrettskretsens administrasjon vil ha tilgang til idrettsrådets kanal, dette vil bare være for å administrere; f.eks. når et nytt styre skal ha tilgang. Samtidig vil det være enklere for idrettskretsen å bistå dersom det er noe som oppstår.

Bestilling

Ta kontakt med din idrettskrets for å høre hvordan ditt idrettsråd kan få i gang Microsoft Teams!