Microsoft Teams for idrettsråd

Norges idrettsforbund tilbyr idrettsrådene Microsoft Teams - et verktøy for enkel kommunikasjon og samhandling på tvers av grupper og enkeltpersoner.

Tilgang  

For å benytte Microsoft Teams kreves det at man har en lisens. Lisenskontoen er personavhengig og registreres på én bestemt person. Det er vanlig at lisensen registreres på leder av idrettsrådet, men dette bestemmer idrettsrådet selv.  

Lisensbrukeren vil få en e-postadresse (eks. kari.nordmann@idrettsforbundet.no) i forbindelse med bestilling, og det er denne e-postadressen som må benyttes ved innlogging til Microsoft Teams. 

De resterende medlemmene av idrettsrådet vil få gjestetilgang og kan benytte sin private e-postadresse. 

Bestilling 

Bestilling av bruker (lisens) til Microsoft Teams for idrettsråd utføres av idrettskretsene til NIF. For å bestille tilgang tar leder av idrettsrådet kontakt med sin respektive idrettskrets. Idrettskretsen trenger navn, e-postadresse og telefonnummer til vedkommende som skal ha bruker. 

Finn kontaktinfo til din idrettskrets her. Ta kontakt med din idrettskrets.

Pris 

Lisens koster kr. 200,- per måned.  

NIF fakturerer idrettskretsen for det antall lisenser som er i bruk av tilhørende idrettsråd. 

Enkelte idrettskretser subsidierer kostnaden idrettsrådet har for Microsoft Teams, og den praktiske biten rundt viderefakturering av idrettsrådet kan variere. For å få vite hvilken pris som gjelder for deres idrettsråd så må dere ta kontakt med deres respektive idrettskrets.  

Samhandling i Microsoft Teams 

Idrettsrådet får tilgang til sin egen private kanal, der ingen andre idrettsråd har tilgang. Denne kanalen bruker dere for dokumentlagring, samtaler, digitale møter osv. Etter hvert som flere idrettsråd blir med i løsningen vil det også være mulig å samhandle idrettsrådene mellom, via en felles generell kanal. I denne kanalen kan man også samhandle med idrettskretsen. 

NB! Én fra idrettskretsen sin administrasjon vil ha tilgang til idrettsrådet sin kanal. Dette vil kun være for å administrere medlemmer, samt for å kunne yte bistand ved behov. 

Det er NIF Digital som leverer tjenesten og som er ansvarlig for den.