Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Idrettspolitikk

Idrettsrådet er et idrettspolitisk organisasjonsledd med oppgaver primært på lokalt nivå. Det er idrettsråd i ca. 370 av landets 430 kommuner. Idretten er således den frivillige organisasjon som har det best organiserte idrettspolitisk apparat lokalt. Dette gir store muligheter.

 

NIFs lov beskriver idrettsrådet viktigste idrettspolitiske oppgaver slik:

  1. Styrke idrettens rolle og rammevilkår i lokalsamfunnet  
  2. Foreta prioriteringer på vegne av idrettslagene 
  3. Dokumentere og synliggjøre idrettens lokale omfang samt utvikle lokale idrettspolitiske handlingsprogram 
  4. Være en møteplass og utviklingsarena i skjæringspunktet mellom offentlig og frivillig virke 

Som en oppsummering vil dette si at idrettsrådet skal bidra til en helhetlig utvikling av idretten i kommunen og sikre et mangfoldig tilbud til medlemmene og befolkningen.

Idrettsrådet har også ansvar for å følge opp de politiske føringer og vedtak som gjøre på Idrettskretsting og Idrettstinget.

Idrettspolitisk dokument er en plan for hele den organiserte idretten. Her synliggjøres norsk idretts visjon, formål og virksomhetsidé, og her sammenfattes noen overordnede ambisjoner for tingperioden i en programerklæring.