Idrettspolitikk

Idrettsrådene er ansvarlig for å påvirke og samarbeide med idrettens desidert største sponsor, nemlig kommunen. De har altså som oppgave å samle ønsker og behov fra alle idrettslagene i kommunen og presentere dette for kommunens administrasjon og politikere slik at idretten får de beste mulige vilkår for utvikling.

Hva er lokal idrettspolitikk? 

Idrettslagene i en kommune vil alltid ha ønsker og behov for å utvikle seg og aktiviteten sin videre. Hvordan kommunen forvalter sine ressurser med mål om å bidra til idrettslagenes utvikling er vår definisjon på lokal idrettspolitikk. Idrettsrådets viktigste oppgave er å påvirke til at kommunen gjør dette på best mulig måte – og svarene på det ligger hos idrettslagene.

Idrettsrådets enkle, men samtidig omfattende oppgave er dermed: Å hente inn idrettslagenes samlede ønsker og behov, finne gode måter å presentere disse svarene for kommunens administrasjon og politikere og gjennom dette sørge for at kommunen kan lage og utføre den idrettspolitikken idrettslagene faktisk trenger.

Hvilke verktøy tilbyr NIF og idrettskretsene for idrettsrådenes idrettspolitiske arbeid? 

Veiledning til å utarbeide idrettspolitiske handlingsprogram

Felles for alle idrettsråd er formålet om å styrke lokale rammevilkår for idrettslagene, som altså må gjøres gjennom politisk påvirkning. Idrettskretsen ønsker å samarbeide med og veilede idrettsrådene til å utarbeide sine egne idrettspolitiske handlingsprogram basert på alle idrettslagenes ønsker og behov. Dette skal gjøre arbeidet med lokal idrettspolitisk påvirkning enklere og tydeligere for idrettsrådet, og skal spesielt brukes i forbindelse med:

  • Kommunedelplanprosesser og oppfølging av vedtatte kommunale planer
  • Kommunebudsjettprosesser
  • Konkrete politiske saker som skal styrke idrettens rammevilkår

Les mer: Hvordan idrettskretsen kan hjelpe ditt idrettsråd med å utvikle et idrettspolitisk handlingsprogram (egen veileder).

Ta kontakt med din idrettskrets for å diskutere hvordan dere kan utvikle idrettspolitikken i deres idrettsråd. 

NIF og idrettskretsene arbeider med flere konkrete verktøy innenfor dette området for tiden, som vil publiseres på denne siden utover i 2021.