Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Prosjekter

Vestfold idrettskrets har to prosjekter det jobbes særskilt med:

AktivSkole365                    Vestfold Toppidrett

 

  AktivSkole365 er et utviklingsprogram for utvalgte ressurselever på ungdomsskoletrinnet, hvor vi tilbyr et aktivitetslederkurs på Killingen leirskole i Sande.

   

  Last ned brosjyren om Aktiv365

  Kontaktperson er Lisbeth Danielsen. tlf.: 48 23 43 60

  Hovedmål

  Barn og ungdom i grunnskolen skal oppleve minst 1 time daglig fysisk aktivitet med god kvalitet.

  Utvikle utvalgte ressurselever på ungdomsskolene i Vestfold til aktivitetsledere.

   

  Samarbeidspartnere

  Idrettskretsene i Buskerud, Telemark og Vestfold samarbeider nært om konseptet.

   

  Konseptet

  10 ressurselever på ungdomsskolen skoleres som aktivitetsleder i starten av 9. trinnet. Aktivitetslederkurset er i Skien Fritidspark. Det er med overnatting.

  Ressurselevene benyttes av skolen under koordinering av en lærerressurs for å lede og arganisere fysisk aktivitet for skolens elever.

  Underveis i skoleåret gis ressurselevene mer påfyll gjennom særidrettskurs på egen skole. Dette er et 3-4-timerskurs i løpet av skoledagen når det passer for skole og instruktør.

  Følgende skoler er per dags dato med i Aktiv365:

  Holtan ungdomsskole, Horten
  Revetal ungdomsskole, Re
  Stokke ungdomsskole, Sandefjord
  Kvelde skole, Larvik
  Lardal skole, Lardal

  Vi har plass til flere skoler og tar gjerne med disse

   

  Diverse skjema

  Skjema for samtykke til fotgrafering/filming i kurssammenheng 

   

  Vestfold Toppidrett er et samarbeidsprosjekt mellom Vestfold fylkeskommune og Vestfold idrettskrets, og har bestått siden 2003.

  Vestfold Toppidrett har som hovedmål å utvikle de beste, unge idrettsutøverne i Vestfold til å nå toppen. Målgruppa er utøvere i alderen 15–20 år (+/-). Ved å bidra med kompetanse og midler er vi en viktig aktør og aktiv pådriver i en rekke av idrettsmiljøene i fylket.

  Kontaktperson er Bjørn Lauritzen, tlf.: 90 73 76 26