Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

 

Sondre Fjelldalen ansatt som prosjektleder for sammenslåingsprosessen mellom Vestfold og Telemark idrettskrets

Sondre Fjelldalen.jpg

Ansettelsen av prosjektleder for regionaliseringsprosessen av Vestfold idrettskrets og Telemark idrettskrets - og organisasjonssjef for Vestfold og Telemark idrettskrets fra 2020 er nå avsluttet: Sondre Fjelldalen er ansatt som resultat av prosessen.

Bakgrunnen for prosessen

NIF Idrettsting 2015 vedtok følgende tiltak vedrørende idrettskretsene knyttet til en mulig fremtidig regionalisering av fylkeskommuner: «Strukturelle endringer for å tilpasse organisasjonen til statens forvaltningsreform dersom denne gjennomføres i tingperioden.» Som de fleste har fått med seg er mange av fylkeskommunene i Norge i prosess med å slå seg sammen og NIF har dermed fulgt opp vedtaket fra 2015 ved å slå sammen de berørte idrettskretsene. 

Det har de siste månedene vært gjort et arbeid for å få på plass en prosjektleder for hver av de fremtidige kretsene og deres fremtidige organisasjonssjef, deriblant Vestfold og Telemark. Ansettelsesrådene har bestått av de respektive kretslederne i gjeldende idrettskretser og NIFs generalsekretær. 

Sondre Fjelldalen ansatt for Vestfold og Telemark idrettskrets

For Vestfold idrettskrets og Telemark idrettskrets – Vestfold og Telemark idrettskrets fra 2020 – er Sondre Fjelldalen ansatt, i dag organisasjonssjef i Telemark idrettskrets.

"Det har vært en grundig og krevende prosess som ligger til grunn for disse ansettelsene. Alle nåværende organisasjonssjefer var godt kvalifisert for jobben, og det var derfor vanskelige avgjørelser. Det er en stor glede at vi i dag kan presentere nye organisasjonssjefer for fem fremtidige og sammenslåtte idrettskretser som skal lede den videre regionaliseringsprosessen i tett samarbeid med NIF, de respektive interimsstyrene og alle de ansatte", sier generalsekretær Karen Kvalevåg i Norges idrettsforbund.

"Samtidig er vi glade for at øvrige organisasjonssjefer fortsetter i stillingen for sine kretser. De vil alle være viktige bidragsytere i prosessen med sin kompetanse og erfaring. Frem til sammenslåingstidspunktet vil nåværende organisasjonssjefer i idrettskretsene lede sine administrasjoner. Fremtidig organisasjonssjef vil i sammenslåingsperioden være prosjektleder for denne prosessen", fortsetter generalsekretæren. 

Arbeidet mot 2020 og forbi

Fjelldalen skal lede de to administrasjonenes felles arbeid med regionaliseringen, som blir formalisert 01.01.2020. Dette skal resultere i en tilpasset og felles administrativ organisering, samt et godt forberedt konstituerende møte og kontinuerlig drift av den sammenslåtte idrettskretsen. Innenfor ansvaret ligger også alle tiltak innenfor begge kretsene for å forankre prosessen i organisasjonen, herunder opprette møteplasser og føre dialog med idrettslagene, idrettsrådene og særidrettene innenfor rammen av den nye fylkeskommunen.

Kontaktinfo for eventuelle spørsmål:

Leder for Interimsstyret Vestfold og Telemark idrettskrets, Per-Eivind Johansen
pereivindjo@gmail.com tlf. 916 30 541

Prosjektleder/organisasjonssjef Vestfold og Telemark idrettskrets, Sondre Fjelldalen
sondre.fjelldalen@idrettsforbundet.no tlf. 419 00 130