Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

 

Dette må du vite om årsberetning – ingen endring i krav om årsberetning i idretten

idrettslek1.jpg

Regnskapsloven er endret med virkning fra 1/1-2018. Det er nå ikke lenger noe krav i regnskapsloven om årsberetning for små foretak. Selv om regnskapsloven er endret så har idrettens eget regelverk krav om at årsberetning skal utarbeides og behandles på årsmøte/ting. Dvs. at alle organisasjonsledd som er tilsluttet Norges idrettsforbund må fortsatt utarbeide årsberetning.

Eventuelle endringer vedrørende krav til årsberetning i idretten må behandles på Idrettstinget i 2019.

I idrettens lovverk (NIFs lov og lovnorm for underliggende ledd)  stilles det ingen krav til innholdet i årsberetning, men det stilles krav om at det utarbeides en.

Hensikten med kravet om at det skal avgis en årsberetning til årsmøtet/ting, er blant annet at organisasjonsleddets medlemmer skal få en skriftlig rapport som beskriver

aktiviteter og hendelser i organisasjonsleddet gjennom året. Det er vurdert at det er det enkelte organisasjonsledd selv som vet best hvilken informasjon som er relevant og

interessant for sine egne medlemmer og innholdet i årsberetningen er således opp til organisasjonsleddet selv å bestemme.

Store organisasjonsledd i idretten (årlig omsetning over 5 millioner) skal følge regnskapsloven. Store organisasjonsledd i idretten som faller inn under reglene for små foretak har etter regnskapsloven ikke krav om å utarbeide årsberetning. Det vil si at disse organisasjonsleddene kan selv velge innholdet i årsberetningen på samme måte som små organisasjonsledd.

Organisasjonsledd som ikke faller inn under reglene for små foretak i regnskapsloven §1-6, må følge regnskapslovens krav til innhold i årsberetning (regnskapsloven § 3-3 a).

Som en del av organisasjonsleddets årlige rapportering til årsmøtet/ting skal det, sammen med årsregnskapet, lages en årsberetning. Det er organisasjonsleddets styre

som skal signere på årsregnskapet og årsberetningen, men det er årsmøte/ting som har oppgave å formelt behandle både årsregnskap og årsberetning.