Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Hva er OLTYPIATOPPEN Sør?

Hva er OLT Sør?

 • KIA er et kompetansesenter opprettet for å bistå den regionale idretten.

OLT Søe er et samarbeidsorgan mellom

 • Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
 • Aust-Agder idrettskrets
 • Vest-Agder idrettskrets
 • Universitetet i Agder
 • Ressursnettverk med ulik fagkompetanse

OLT Sør kan bidra til utvikling og kompetanseheving på ulike nivå

 • Toppidrett
 • Breddeidrett
 • Aktivitet i et folkehelseperspektiv

OLT Sør finansieres gjennom tilskudd fra

 • Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
 • Aust-Agder fylkeskommune
 • Vest-Agder fylkeskommune

Hvordan kan OLT Sør bistå til utvikling i idretten?

 • Gjennom å bidra til tilrettelegging for utøvere i Agderfylkene så de kan utvikle seg på "hjemmebane" og nå sine mål
 • Gjennom å støtte idrettslag og særidrettskretser i utviklingen av utøvere
 • Gjennom å tilby trenere og ledere mulighet til faglig utvikling
 • Gjennom å være et informasjons- og serviceorgan for idrettsfaglig utvikling
 • Gjennom å bidra til nettverksbygging og vekst på tvers av særidrettene
 • Gjennom å tilby idretten bistand der det måtte være behov, gjennom KIAs kompetansenettverk
 • Gjennom samarbeid med Universitetet i Agder tilstrebe å gi det beste tilbud i form av oppdatert viten og praksis på de aktuelle fagområder