Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Idrettsrådene i Vest-Agder

Idrettsrådet er et lovfestet organisasjonsledd i NIF-linjen med lovpålagte oppgaver og egne retningslinjer.

I mange kommuner fungerer idrettsrådet svært bra, men på landsbasis gjenstår det en del før idrettsrådet gjennomgående kan fremstå som det kraftfulle organ på lokalplanet som det bør være.

Godt fungerende idrettsråd, bla. som idrettens talerør overfor det offentlige på kommunenivå, er av avgjørende betydning for om vi skal lykkes med å utvikle idretten og styrke idrettslagenes aktivitetstilbud, rammevilkår og idrettens rolle i samfunnet. En av idrettsrådets oppgaver er å koordinere idrettslagenes planer og ønsker, samt fremme disse overfor kommunen.

Idrettsrådet skal være et støtteapparat for idrettslagene i kommunen. Den primære rollen for alle organisasjonsledd ”over” idrettslagene, er å være, direkte eller indirekte, et service- og støtteapparat for idrettslagene.

På idrettstinget i 1999 ble det vedtatt en betydelig oppjustering i idrettsrådets posisjon og status.

Vest-Agder Idrettskrets har innsett nytten av å ha et sterkt lokalt organ, og satser på å få på plass velfungerende idrettsråd i alle fylkets 15 kommuner. Å fordele idrettsrådets styremedlemmer på spesielle ansvarsområder kan være en praktisk og effektiv måte å utnytte personellets kapasitet på.

I Vest-Agder Idrettskrets er det Per Ivar Bristøl som har ansvar for oppfølging av idrettsrådene.
Ta gjerne kontakt på: e-post:perivar.bristol@idrettsforbundet.no 
tlf.: 419 00 260.

Idrettsråd i Vest-Agder