Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

 

Lurer du på hva våre stortingskandidater mener om idrettsanlegg?

Idretten har et prekært behov for et anleggsløft, spesielt i tettbefolkede områder som Tromsø og andre byer. I Troms er idrettslag i større grad eiere av idrettsanlegg sammenliknet med andre steder i landet.

Troms idrettskrets har derfor spurt våre stortingskandidater hva de vil gjøre for at idretten har gode vilkår i fremtiden. Kort oppsummert svarer de slik:

  • Alle partiene vil sørge for full momskompensasjon for idrettslag som bygger idrettsanlegg
  • Alle partiene vil enten fjerne flyseteavgiften eller lage kompensasjonsordninger for merkostnadene for idretten
  • Utfordringen med for lang «ventetid» for å få spillemidler, samt idrettens behov for et anleggsløft, har partiene noe mer sprikende og uklar plan for å løse

Slik svarer våre stortingskandidater:

Ap - Vil bevilge 200 millioner for å redusere etterslepet på spillemidler, samt bygge flere anlegg der anleggsdekningen er lav.

Rødt - Vil satse på økte statlig midler til offentlige idrettsanlegg.

Sp - Vil jobbe for et ekstraordinært løft for å redusere etterslepet på spillemidler. Ønsker rentekompensasjon for skole- og svømmeanlegg, samt styrke kommuneøkonomien.

SV - Positive til å bruke statsbudsjettet for å ta igjen deler av etterslepet, og at spillemidlene skal utgjøre en tredjedel av investeringene til idrettsanlegg.

Høyre - Ønsker fortsatt satsing på idrettsanlegg gjennom dagens finansieringsmodell, og styrke denne.

FrP - Vil ta ansvar for god bredde i anleggstilbudet i hele landet.

KrF - Vil arbeide for rentefrie lån rettet mot svømmeanlegg, samt arbeide for større forutsigbarhet i finansiering av idrettsanlegg. Vil ha et anleggsløft der anleggskapasiteten er lavest.

Venstre - Vil frigjøre idretten fra spillemidler gjennom finansiering av idrettsanlegg over statsbudsjettet.

Idretten gjør en enorm samfunnstjeneste, og i svært stor grad basert på frivillig innsats. Dette har stor positiv effekt for folkehelsen, for den sosiale integreringen, trivsel og fellesskapet i lokalmiljø.

Troms idrettskrets forventer at våre politikere verdsetter idrettens innsats slik at den frivillige idretten får gode vilkår til å eie og drifte idrettsanlegg.