Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Invitasjon til informasjonsmøter vs. spillemidler høsten 2018 - bygging av idrettsanlegg

Spillemidler18.PNG

Troms fylkeskommune fordeler på vegne av Kulturdepartementet de spillemidler som hvert år stilles til disposisjon for bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet i fylket.

 

Målgruppen for møtene er:
kommuner/skoler og andre offentlige og private institusjoner, idrettslag og idrettsråd/ organisasjonsledd i NIF, idrettslag organisert under Samenes Idrettsforbund-Norge (Sámiid Valáštallanlihttu-Norga), studentsamskipnader, Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF), Den Norske Turistforening (DNT), Norges Bilsportforbund (BF), Det Frivillige Skyttervesen (DNF), velforeninger, friluftslivsorganisasjoner, aksjeselskap, stiftelser, samvirkeforetak eller andre sammenslutninger.

Tid og sted for møtene:
Møte 1: Mandag 20.august kl.18.00-21.30 Stangneshallen, kafeteria, Harstad
Møte 2: Tirsdag 21.august kl.18.00-21.30 Fjellkysten Gjestehus, Lavangen
Møte 3: Onsdag 22.august kl.18.00-21.30 Finnsnes Hotell, Finnsnes, Lenvik
Møte 4: Torsdag 23.august kl.18.00-21.30 Bardufosstun, Målselv
Møte 5: Mandag 27.august kl.18.00-21.30 Reisafjord Hotell, Sørkjosen, Nordreisa
Møte 6: Tirsdag 28.august kl.18.00-21.30 Lyngskroa (Welcome Inn), Storfjord
Møte 7: Onsdag 29.august kl.18.00-21.30 Fylkeshuset, Fylkestingsalen 2.etg., Troms

På møtene vil vi også informere om spillemidler til friluftslivsanlegg, herunder også tilskudd til skilting og gradering av turløyper og stier, samt annen tilrettelegging for friluftsliv.

Enkel servering på møtene.

All påmelding skjer til: johnni9@online.no – eller sms på mobil 995 77390 - senest 2 dager før hvert møte. Nærmere opplysninger på telefon: 777 88227 (arbeid) eller mobil 995 77390. Oppgi møtenummer ved påmelding.