Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

TIKs anleggsfond

curling.jpg

Troms idrettskrets har etablert et anleggsfond der idrettslag som er i planleggingsfasen for å utvikle idrettsanlegg kan søke midler til «Plan- og prosjekteringsfasen».

Troms idrettskrets ønsker med dette å sette idretten i bedre stand til å planlegge, bygge og drifte idrettsanlegg.

Vi har etablert et anleggsfond som idrettslag kan søke på for å finansiere det/deler av  det nødvendige planarbeidet som kreves før byggestart av idrettsanlegg.

Anleggsutvalget i idrettskretsen har vedtatt kriterier for å få tildelt midler fra anleggsfondet.

Kriterier til Troms idrettskrets anleggsfond

 1. Idrettslag i Troms som skal bygge, eie og drifte idrettsanlegg kan søke om midler fra TIKs anleggsfond.
 2. Anlegget det søkes om må være forankret i idrettslaget, dvs vedtatt på årsmøtet.
 3. Midler kan tildeles til anlegg som er i «plan- og prosjekteringsfasen» og som er avhengig av profesjonelle tjenester for å komme videre i prosessen.
 4. Første fase i «Prosjektmodellen», «Idéfasen» må være godt igangsatt, dvs gjennomføring prosjektmodellens faser organisering, utgangspunkt og programmering.
 5. Idrettslaget må ha spilt inn anleggsprosjektet til kommunen, idrettsrådet og særkrets/region/forbund.
 6. Anleggsprosjekt hvor støtte fra anleggsfondet vil være forløsende for videre fremdrift og øke sjansen for realisering, vil bli prioritert.
 7. Anleggsprosjekt der flere idrettslag/aktører samarbeider og/eller viser til muligheter for flerbruk vil bli prioritert.
 8. Typisk tildelingsbeløp ville ligge i størrelsesorden 100.000 - 150.000, men tildeling vil kunne avvike fra dette.

Fasene i «Gode idrettsanlegg»s  Prosjektmodell for bygging av idrettsanlegg ligger til grunn for prosessenes beskrivelse.

Nettsiden www.godeidrettsanlegg.no er et nyutviklet ressurssenter for bygging av idrettsanlegg, utviklet av NTNU i samarbeid med Norges idrettsforbund.

Vi vil anbefale idrettslag å nytte verktøyet Prosjektmodell i planleggings- og gjennomføringsfasen

For å finne dokumentet, se www.godeidrettsanlegg.no ,  under arkfanen Ressurser.

Hvordan søker dere?

 1. Idrettslag sender søknad med kort beskrivelse av anleggsprosjektet eget søknadsskjema
 2. BP (beslutningsport) 1.0, 1.1, 1.2, og 1.3 i «Prosjektmodell Gode idrettsanlegg» legges ved søknaden.
 3. Søknad sendes troms@idrettsforbundet.no
 4. Søknadsfrist 1.april 2017
 5. Tildeling gjøres innen 1.juni 2017
 6. Mottakere av midlene skal levere en sluttrapport med dokumenterte kostnader for midlene.

Spørsmål angående søknaden rettes til Sylvi Ofstad, sylvi.ofstad@idrettsforbundet.no

For perioden 25.1-9.2 rettes det til Øivind Hansen, oivind.hansen@idrettsforbundet.no

 

Troms IKs anleggsfond - Søknadsskjema

Utlysning Troms idrettskrets Anleggsfond 2017

Vedlegg BP 1.0-1.3

Prosjektmodellen_GIA