Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Hva driver ungdomsutvalget med?

Ungdomsutvalget i Trondheim.jpg

Telemark idrettskrets ungdomsutvalg er en gjeng idrettsengasjert telemarksungdom som jobber for å styrke idretten i fylket vårt. Ungdomsutvalgets visjon er å sprenge grenser for unge idrettsengasjerte i Telemark!

Telemark idrettskrets sitt ungdomsutvalg er et utvalg satt sammen av 7 unge idrettsengasjerte mennesker fra ulike deler av telemarksidretten. Utvalget arbeider på vegne av Telemark idrettskrets for å synliggjøre mulighetene som finnes for unge mennesker som ønsker å engasjere seg i idretten – og her er mulighetene store! Vi har laget en egen side som viser alle mulighetene som finnes for unge idrettsengasjerte, sjekk den ut her!

Ungdomsutvalget har utarbeidet en tiltaksplan for 2017, som du kan lese her. De arbeider ut fra en visjon om å «sprenge barrierer for unge idrettsengasjerte i Telemark!». Hovedmålsetningen med arbeidet er å engasjere og utvikle flere unge idrettsledere og unge frivillige i Telemark. Les tiltaksplanen nærmere for å se hva de helt spesifikt skal arbeide med i 2017. Medlemmene i ungdomsutvalget er alle representanter for ungt engasjement i eget idrettslag. De har alle påvirket sine idrettslag på ulike måter enten som utøvere, trenere, utøverrepresentatskap i styre eller styremedlemskap. Telemark idrettskrets ønsker å gi disse representantene spennende oppgaver som kan gi oss en styrke i det vi holder på med til vanlig - utvikling av idretten i Telemark.

Ungdomsutvalget i idrettskretsen i Telemark ble startet opp i november 2015 og er et av tiltakene som er knyttet til vårt bidrag til ungdomsløftet i norsk idrett. Idrettskretsen oppfordrer ved enhver anledning til å engasjere unge mennesker inn for å påvirke idrettshverdagen i idrettslag og har ved opprettelsen av dette utvalget startet på et arbeid som symboliserer handling foran ord. Håper flere i idretten i Telemark følger etter!

Ta kontakt med administrativt ansvarlig Øyvind Gonsholt på oyvind.gonsholt@idrettsforbundet.no dersom du ønsker å komme i kontakt med ungdomsutvalget eller hvis ditt idrettslag trenger hjelp til å engasjere ungdom inn i styre og stell. Kontaktinfo og presentasjon av ungdomsutvalgets medlemmer finner kan du finne på denne siden.