Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Regionalisering Vestfold og Telemark Idrettskrets

Vestfold og Telemark.png

Hvorfor regionalisering av idrettskretsene?

I henhold til Idrettspolitisk dokument (IPD) for perioden 2015-2019 og NIF-styrets vedtak 15. mars 2017 gjelder følgende for idrettskretsene i Vestfold og Telemark:

”Norsk idrett skal gjøre nødvendige strukturelle endringer for å tilpasse organisasjonen til regionsreformen og endrede fylkesgrenser dersom dette gjennomføres i tingperioden.” 

Fylkene Vestfold og Telemark blir slått sammen i 2020, og idrettskretsene er dermed forpliktet til å følge dette, og også bli en og samme region fra samme tidspunkt.

Regionaliseringsprosessen

04.01 2018 - Oppstartsmøte for regionaliseringen og konstituering av interimstyre. Interimstyret vedtatt bestående av leder fra hver krets, nestleder fra hver krets og et styremedlem fra hver krets. I tillegg møter organisasjonssjefene fra hver krets på hvert møte.

20.04 2018 - Dialogmøte med Vestfoldidretten. 

15.08 2018 - Ansettelse av prosjektleder for regionaliseringsprosessen for Vestfold og Telemark og fremtidig organisasjonssjef for Vestfold og Telemark idrettskrets, Sondre Fjelldalen. 

18.09 2018 - Dialogmøte med særidrettene.

25.09 2018 - Dialogmøte med idretten i Øst-Telemark.

01.10 2018 - Dialogmøte med idretten i Grenland og Vestmar.

03.10 2018 - Dialogmøte med idretten i Vest-Telemark.

23.11 2018 - Ordinære kretsting for Telemark idrettskrets og Vestfold idrettskrets, samt konstituerende kretsting (sammenslående ting) for Vestfold og Telemark idrettskrets. 

Vår 2020 - Første ordinære idrettskretsting for Vestfold og Telemark. 

Interimstyret

Interimstyret, som har ansvar for regionaliseringsprosessen fra idrettspolitisk hold, består av: 

Leder - Per Eivind Johansen (Idrettskretsleder Vestfold)

Nestleder - Geir Berge Nordtveit (Idrettskretsleder Telemark)

Medlem - Dag Nielsen (nestleder Telemark)

Medlem - Bjørn Walle (nestleder Vestfold idrettskrets)

Medlem - Trude Tansø (styremedlem Vestfold idrettskrets)

Medlem - Veslemøy Wåle (styremedlem Telemark idrettskrets) 

I tillegg har organisasjonssjefene Sondre Fjelldalen (Telemark) og Lisbeth Danielsen (Vestfold) deltatt på alle interimstyremøter og det ble oppnevnt en ansattrepresentant fra både Vestfold og Telemark i 2018. De sistnevnte har vært Camilla Nilsen og Øyind Gonsholt. 

Her er en oversikt over protokoller til de møtene som er avholdt i forbindelse med vår regionaliseringsprosess. Denne vil oppdateres kontinuerlig.

Protokoll - Interimsstyremøte 07 - 21.mars 2019.pdf