Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Arrangørnettverk Telemark

DNT-Telemark_responsive_12.png

Arrangørnettverk Telemark er et nytt nettverk for idretts- og friluftsarrangement i Telemark og et samarbeid mellom Telemark Fylkeskommune, Visit Telemark, Telemark Turistforening og Telemark idrettskrets. Bli med på kickoff den 27. juni i forbindelse med TelemarksVeka!

Hvert år arrangeres det mange små og store idretts- og friluftsarrangement i Telemark. Dere som er arrangører gjør en fantastisk jobb og bidrar til å skape engasjement, tilhørighet og stolthet over hva som er mulig å få til i samarbeid. Idretts- og friluftsarrangementene profiler fylket på en svært god måte og bidrar til å sette Telemark på kartet. Nå ønsker vi å invitere dere til å delta i et arrangørnettverk, slik at vi sammen kan gjøre Telemark til et enda bedre arrangørsted!

Hvem står bak nettverket?

Telemark fylkeskommune i samarbeid med Visit Telemark, DNT Telemark og Telemark idrettskrets.

Hvem er arrangørnettverket for?

Arrangørnettverket er for dere som på frivillig basis eller yrkesmessig bidrar i planleggingen og/eller gjennomføringen av idretts- og friluftsarrangement i Telemark. Det kan være lokale idrettslag, friluftsorganisasjoner, kommersielle aktører og ansatte i offentlig sektor.

Hvorfor er det aktuelt å opprette et arrangørnettverk?

Det er mange i Telemark som er kjempegode på arrangement og vi ønsker å skape arenaer der denne kompetansen deles med andre og videreutvikles. Vi ønsker å legge til rette for økt samarbeid mellom arrangører og en tettere dialog mellom arrangører og offentlig sektor.

Det er mye arrangører skal vite om lover og regelverk, søknadsrutiner til det offentlige, støttemuligheter, sikkerhet og beredskap, logistikk med mer. I stedet for at hver enkelt arrangør skal finne ut av dette på egenhånd, kan arrangørnettverket bidra med informasjon. Arrangører kan også dele sine erfaringer med andre i nettverket og peke på utviklingsmuligheter. Det kan heve kunnskapen om arrangement i offentlig sektor og sikre en mer helhetlig praksis (mindre lokale forskjeller).

Hva får du ved å være med i arrangørnettverket?

Du får delta i et fellesskap og bli kjent med andre arrangører i fylket og knytte kontakt med sentrale personer i det offentlige som jobber med arrangement.

  • Du vil jevnlig få informasjon om aktuelle tilskuddsordninger og kompetansehevende tiltak.
  • Du vil få tilbud om å delta på 4-6 kurs i året og en større samling / konferanse / befaring i halvåret. Aktiviteter i regi av nettverket vil i stor grad være gratis.
  • Du får anledning til å påvirke hvilken «arrangørpolitikk» vi skal ha i Telemark. Dine innspill er viktige når det offentlige skal utarbeide strategier, rutiner og retningslinjer.

Meld deg på kickoff for arrangørnettverket den 27. juni i Bø!

Alle aktiviteter i regi av arrangørnettverket vil i størst mulig grad bli lagt i tilknytning til idretts- og friluftsarrangement i fylket. Første samling legges derfor til Bø under årets Telemarksveka og Sommarland skifestival.

På Kick-off samlingen vil du møte arrangører fra hele Telemark som kommer til å delta i arrangørnettverket. Du vil få mer informasjon og god anledning til å gi tilbakemelding på hva du mener arrangørnettverket skal fokusere på og arbeide med fremover.

DNT Telemark, Telemarkshelten, ODD, Grenland sykleklubb, NMK Grenland og Sommarland skifestival /Telemarksveka vil fortelle deg om sine arrangement og peke på utfordringer og
utviklingsmuligheter. Kanskje har de noe til felles? Karstein Johaug og Mikael Gunnulfsen er profesjonelle langrennsutøvere på Team Telemark. Sammen med sine lagkamerater konkurrerer de i lokale, nasjonale og internasjonale arrangement. Du vil få høre hva som er deres forventninger til arrangørene og hva som gjør noen arrangement bedre enn andre – sett fra utøverens ståsted.

Se hele programmet og info om påmelding her! Samlingen er gratis for deg som ønsker å delta.