Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Aktivitetsleiarkurs barneidrett

idrettslek11.jpg

Kurset gir grunnleggande kunnskap om korleis idrettsaktivitet for barn opp til 12 år skal bli lagt til rette og leia, slik at barna opplever glede, tryggleik og mestring. Dette kurset er generelt og går på tvers av alle særidrettar.

Målgruppe:
Alle som ønskjer å trene barn i alderen 5–12 år, eller aktivitetsleiarar i skulefritidsordningar, skular og barnehagar. Kursdeltakar må fylle 15 år det året dei tek kurset. 

Aktivitetsleiar får ved fullført kurs kunnskap om:

  • Idretten sitt verdigrunnlag
  • Idrettens barnerettigheiter og Bestemmelsar om barneidrett
  • Barn si utvikling og aldersrelatert trening
  • Organisering av hensiktsmessig aktivitet
  • Eiga trenarrolle

Kurset er på 16 timar og består av følgjende modular:

  1. Idretten sitt verdigrunnlag 3 timar (2 timar e-læring og 1 time teori med kurslærar)
  2. Barn si læring og utvikling 6 timar ( 2 timar teori og 2 timar med praksis i sal med kurslærar)
  3. Kva kjenneteknar ein god aktivitetsleiar? 4 timar ( 2 timar teori og 2 timar praksis i sal med kurslærar)
  4. Praktisk gjennomføring av økt 3 timar (3 timar praksis i sal med kurslærar)

Arrangert over fredag kveld og laurdag eller laurdag og søndag.
Ingen krav til førekunnskapar.
Info om e-læring (gjennomførast i forkant av kurset).

Kursavgift er kr. 600,- per deltakar (kr. 300,- for ungdom under 19 år) + kr. 250,- for materiell (har idrettslaget fleire enn fire deltakarar blir det halv kursavgift for desse).

Kursavgifta vil bli fakturert i etterkant av kurset.

Vi set opp kurs med jamne mellomrom regionvis. Følg med i vår kalendar. Vi held også kurset lokalt i idrettslaget. Ta kontakt. 

Ønskjer de å vite meir ta kontakt med:  
Bodil Ryste, tlf. 97518349, epost: bodil.ryste@idrettsforbundet.no