Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Idrettstilbod i Sogn og Fjordane

Bilde FH.png

Tilrettelagte idrettstilbod for personar med funksjonsnedsetting i Sogn og Fjordane.

Allidrett/trimgruppe
Klubb: Sogndal IL  
Aktivitetstilbod: Trimgruppe for personar med utviklingshemming. Trening annankvar tysdag
Kontaktinfo: Iren Nordheim, e-post jinordh@online.no, mobil 90 89 28 34

Klubb: Hafslo IL
Aktivitetstilbod: Trimgruppe for barn og unge med spesielle behov
Kontaktinfo: Katrin Lægreid Nes, e-post katnes@hotmail.no, mobil 95 79 15 17

Bogeskyting
Klubb: Førde bogeskyttarklubb
Aktivitetstilbod: Bogeskyting
Kontaktinfo: Jan Roar Sekkelsten, e-post forde@bueklubb.no

El-innebandy
Klubb: Årdalstangen IL
Aktivitetstilbod: El-innebandy
Kontaktinfo: Trine Hestetun, e-post trinehestetun@hotmail.com

Fotball
Klubb: Stryn IL, Stryn United
Aktivitetstilbod: Fotball for personar med funksjonsnedsetting, trening torsdagar
Kontaktinfo: John Os, e-post post@stryn-fotball.com, mobil 99 38 74 41

Klubb: Dale IL, Dale United
Aktivitetstilbod: Fotball for alle, onsdagar 19.00
Kontaktinfo: Ingeborg Tysnes, e-post ingeborg.tysnes@fjaler.kommune.no

Klubb: Sogndal Fotball, Sogndal United
Aktivitetsilbod: Fotball for personar med funksjonsnedsetting, har 2-4 samlingar i løpet av året
Kontaktperson: Iren Nordheim, e-post jinordh@online.no, mobil 90 89 28 34

Handbak
Klubb: Jølster IL, handbak
Aktivitetstilbod: Handbak, deltek på ordinær aktivitet
Kontaktperson: Ottar Berg, e-post post@jolsterbetongbygg.no

Handball
Alle laga under deltek i Gullserien. Gullserien er Norges Håndballforbund Region Vest sitt kamp- og serietilbod for born, unge og vaksne med funksjonsnedsetting eller som ikkje finn seg til rette på eit aldersbestemt lag.

Klubb: Førde IL, Førde United
Aktivitetstilbod: Handball for personar med funksjonsnedsetting
Kontaktinfo: Terje Holvik, e-post terje.holvik@forde.kommune.no

Klubb: Florø Sportsklubb, Florø United
Aktivitetstilbod: Handball for personar med funksjonsnedsetting, trening torsdagar
Kontaktinfo: Ruth-Sølvi Helland, e-post: ruth-solvi.helland@sfj.no, mobil 91625143 

Klubb: Skavøypoll IL, Skavøypoll United
Aktivitetstilbud: Handball for personar med funksjonsnedsetting
Kontktperson: Anita Solberg, e-post anita.solberg@vagsoy.kommune.no

Klatring
Klubb: Sogndal IL, klatring
Aktivitetstilbod: Klatring for personar med nedsatt funksjonsevne, har samlingar gjennom året
Kontaktperson: Morten A.Tryti, e-post skk.barneogungdomsklatring@gmail.com


Klikk deg inn på
www.idrettsforbundet.no/funksjonshemmede og les meir om idrett for personar med funksjonsnedsetting. Her kan du finne mykje nyttig litteratur og materiale om kontaktar i særforbund og i idrettsforbundet, arrangement/seminar/kurs, samt informasjon om å søkje midlar, klassifisering m.m.

Gå inn på facebook og lik sida «Idrett for funksjonshemmede» - då kan du følgje med på det som skjer på området.

Ønskjer du å starte opp eit tilbod i ditt idrettslag, eller ønskjer du hjelp til å kome i gang med fysisk aktivitet og idrett?

Kontakt fagkonsulenten i Norges idrettsforbund:

Cecilie Eriksen (vikar for Thea Lunde Christiansen fram til november 2018)
Ansvarleg for Sogn og Fjordane og Hordaland
Tlf: 45 37 14 41
E-post: cecilie.eriksen@idrettsforbundet.no