Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Barne- og ungdomsidrett

Ungdom3.jpg

Rogaland idrettskrets jobber for at barn og unge skal ha et godt og trygt miljø i idrettslaget. Alle idrettslag skal sette seg inn i "Idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett". Det skal være en person i styret som er ansvarlig for barneidrett, og som påser at bestemmelsene blir praktisert på best mulig måte i idrettslaget. Barneidrett skal basere seg på at barn er trygge, opplever mestring og glede.

Ungdom har generelt sett stor frafallsprosent fra 15 år og oppover. Vi oppfordrer idrettslagene til å bruke ungdommen som ressurser - gi ungdom tilbud om å ta trenerkurs, dommerkurs eller annet som kan skape aktivitet blant unge. Det finnes også egne retningslinjer for ungdom.

  Les mer om barneidrett her

  Idrettsforbundet har et eget aktivitetslederkurs for barneidrett som er et grunnleggende bidrag til kunnskap om hvordan aktiviteten for barn skal bli tilrettelagt og ledet, der barnets behov og helhetlige utvikling står sentralt, slik at barnet opplever glede, trygghet og mestring. Dette kurset er generelt og går på tvers av alle særidretter. 

  Alle instruktører i idrettskolene/barneidrett bør ha dette kurset. 
  Kurset er på 16 timer der 4 timer er e-læring i forkant av kurset. Kurset er en blanding av teori og praksis der deltakerne får gå gjennom en del aktiviteter.

  Kurset koster kr. 1000,- pr. person og da er kursmateriell med i prisen.

  I Rogaland er det idrettskretsen som holder kurset. Vi samarbeider da med et idrettslag som stiller med hall og kursrom. Hvis idrettslaget/klubben ønsker å ha kurs hos seg ta kontakt. Vi må ha minimum 10 personer på kurset.

  Kurset er verdibasert og vektlegger:
  • Hva som gjør barn trygge
  • Hva som gir barn størst mulighet for å oppleve mestring og glede 

  Norsk Idrett har som mål å beholde flest mulig lengst mulig. Hvis barns første møte med idretten gir gode opplevelser i et trygt fellesskap, kan mange bli fysisk aktive gjennom et helt liv.

  Aktivitetsleder skal ved fullført kurs ha kunnskap om:
  • Idrettens verdigrunnlag
  • Idrettens barnerettigheter og bestemmelser om barneidrett
  • Barns utvikling og aldersrelatert trening
  • Organisering av hensiktsmessig aktivitet
  • Egen trenerrolle

  Dette kurset er generelt og går på tvers av alle særidretter. 
  Modulene består av:
  1. Barneidrettens verdigrunnlag 
  2. Barns læring og utvikling
  3. Hva kjennetegner en god barneidrettstrener? 
  4. Praktisk gjennomføring av økt

  Målgruppe
  Målgruppen for aktivitetskurset er trenere og ledere i den frivillige idretten, eller aktivitetsledere i skolefritidsordninger, skoler og barnehager

   

  Dette kurset bør alle som er barneidrettsansvarlig i klubben ta. Anbefales også for trenere og foreldre.

  Les mer her

  Kurset kan idrettslaget bestille å ha på et foreldremøte eller for styre og trenere. Vi vil også sette opp åpne kurs der alle kan melde seg på. Kurset er lagt opp med spørsmål og gode diskusjoner.

  Idrettens barnerettigheter og bestemmelser, les her 

  Ønsker en påfyll med aktiviteter en kan bruke inne i sal, ute i nærområdet eller i bassenget, ta kontakt med wenche.salte@idrettforbundet.no for å få kurset hjem til idrettslaget sine lokaler. Kurset koster kr. 300,-, per. person og det må være minimum 10 personer for å kunne gjennomføre. Kurset passer for alle som trener barn, SFO og barnehage ansatte.

   

  Allidrett - idrettsskole for barn er et variert og allsidig idrettstilbud som skal tilpasses til årstidene. Eksempel sommer og høst: hinderløype i skogen, løping, klatring, åling og hopping, varierte ballspill og lek i vann. Eksempel vinter og vår: lek med styrke- og koordinasjonsøvelser i sal, skilek, skøytelek og aking.

   

  For mer informasjon les her

  Norsk idrett jobber for at flest mulig ungdom er aktive i idrettslaget lengst mulig, som utøvere, trenere, ledere, dommere, styremedlemmer, organisatorer og frivillige.

   

  Les mer

  Er du mellom 15 og 19 år? Har du lyst å engasjere deg mer i idrettslag?Har du lyst til å bli en bedre leder?

  Gjennom en lærerik og intens helg har du, sammen med andre ungdommer, muligheten til å lære mye om hvordan du kan bli en bedre leder.

  Kurset skal gi deltakerne innblikk i og forståelse for ulike deler av klubbarbeidet i norsk idrett. Kunnskapen og verktøyene ungdommene lærer, skal gi relevant kompetanse for å kunne delta aktivt der beslutningene tas. Samtidig vil de få lære mer om kommunikasjon og ledelse, med mål om å utvikle seg som ledere. Lederkurs for ungdom kan være starten på en karriere som idrettsleder!

  Dette er et kurs rettet mot ledelse og må ikke forveksles med trenerkurs. Se særforbundenes nettsider for trenerkurs. Når det er skrevet så er det mange elementer trenere kan ta med seg fra kurset, som ledelse, kommunikasjon, bygge selvtillit og selvfølelse, med mer.

  Generell informasjon om kurset

  Organisering
  32 timer fordelt på to deler. Første del er en helg på 25 timer og er med overnatting. Andre del er en lørdag eller søndagssamling og er på 7 timer. I tillegg kommer praksis i klubb. 

  Innhold 1.samling

  Teambuilding

  Selvtillit og selvfølelse

  Ledelse

  Ungdom i sentrum

  Idrettens organisering

  Idrettens endringsverktøy

  Kommunikasjon

  Retorikk

  Utarbeide handlingsplan

  Praksis 
  Alle deltakerne skal mellom de to samlingene presentere hva man har vært med på og lært første kurshelg på møte med styret i laget/klubben. Utover dette kan aktuell praksis være:

  Planlegge og gjennomføre aktiviteter – idrettslige og/eller sosiale

  Lage ungdomsgruppe i laget/klubben

  Være aktiv deltaker i utvalgs-/styremøter

  2. samling

  Coaching

  Erfaringsutveksling

  Handlingsplan

  Videre kursmuligheter

  Målgruppe 
  Ungdom i alderen 15-19 år som ønsker å utvikle seg som idrettsledere. Det er en fordel om de har oppgaver i klubben (styreverv/utvalg) eller ønsker å ta en aktiv rolle i klubben.

  Krav til klubben
  Klubben må ha en person som følger aktivt opp ungdommene og hjelper med å tilrettelegge for praksis. Vedkommende får prioritet på coaching og kommunikasjonskurs som arrangeres parallelt med lederkurs for ungdom.

  Forveninger til deltakerne
  Det forventes at deltakerne er aktive i klubben, enten som utøvere, trenere eller i annen rolle og bruker det de lærer på kurs til å utvikle klubben

  Pris kr. 1250,-.