Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Særkrets/-regioner

RIK internett 612x3736 sleng ettervolleyball i sand .jpg

Det er lurt å samarbeide om felles utfordringer. Idrettskretsen forvalter fylkeskommunens støtte til særidrettens krets- og regionsledd i fylket. Samtidig jobber vi for oppfylle særidrettenes tverrfaglige målsetninger; enten de står i idrettspolitisk dokument er oppstår som regionale behov. For å få til dette forsøker idrettskretsen blant annet å tilby tverrfaglige møteplasser.

Selv om særforbund, særkretser og -regioner selv er ansvarlig for sine idretter er det nok av fellesutfordringer for idretten i Rogaland. Her ønsker idrettskretsen å bistå.

Anleggsstrategier, bedring av rammevilkår i forbindelse med folkehelsetjenester fra idretten til det offentlige, og forholdene for våre kommende toppidrettsutøvere er eksempler på områder som idrettskretsen kan og vil bidra
- når mandatene er på plass. I tillegg kan vi være bindeledd mellom idrettsråd, kommuner og særkretser.

  For å finne din særkrets/-region gå til ditt forbund i Rogaland og velg, naviger til kretsapparat.

  Særkrets/-regioner i Rogaland                                

   Nettside                                                        

  Agder og Rogaland Skikrets

  www.skiforbundet.no/ars/

  Norges Bordtennisforundt Region Vest 

  http://www.bordtennis.no/

  Bueskytterregion Sør - Vest

  http://www.bueskyting.no/

  Norges Basketball Forbund Region Sør-Vest

  http://www.basket.no/regionsor/

  Norges Håndball Forbund Region SørVest

  http://www.handball.no/

  Norges Volleyballforbund Region Rogaland

  http://www.volleyball.no/regioner/Rogaland/

  Rogaland Badmintonkrets

  Rogaland Badmintonkrets

  Rogaland Bandykrets

  Rogaland Bandykrets

  Rogaland Boksekrets

  Rogaland Boksekrets

  Rogaland Bowlingkrets

  Rogaland Bowlingkrets

  NCF Region Sør

  NCF Region Sør

  Rogaland Dykkerkrets

  Rogaland Dykkerkrets

  Rogaland Fotballkrets

  Rogaland Fotballkrets

  Rogaland Friidrettskrets

  Rogaland Friidretskrets

  Rogaland Gym og Turnkrets

  Rogaland Gym og Turnkrets

  Rogaland Ishockeykrets

  http://www.rogahockey.no

  Rogaland Judokrets

  Rogaland Judokrets

  Rogaland Orienteringskrets

  Rogaland Orienteringskrets

  Rogaland Rokrets

  Rogaland Rokrets

  Rogaland Rytterkrets

  Rogaland Rytterkrets

  Rogaland Seilkrets

   Rogaland Seilkrets

  Rogaland Skiskytterkrets

  Rogaland Skiskytterkrets

  Rogaland Skytterkrets

  Rogaland Skytterkrets

  Rogaland Skøytekrets

  Rogaland Skøytekrets

  Rogaland Svømmekrets

  Rogaland Svømmekrets

  Rogaland Vektløfterkrets

  Rogaland Vektløfterkrets

  Styrkeløftregion SørVest

  Styrkeløftregion SørVest 

  Tennisregion Sør-Vest

  Tennisregion Sør-Vest

  Vest - Norsk Dansekrets

  Vest - Norsk Dansekrets

  Idrettskretsen fordeler hvert år midler til særkrets/-regioner og idrettsråd som velger å søker støtte. Idrettskretsen finansierer støtten av midler fra Rogaland fylkeskommunes til støtte til av frivillige organisasjoner i Rogaland, og fra post 1 fra idrettsforbundet til idrettskretsene. Fordelingen gjøres i henhold til vedtak på idrettskretstinget, innenfor de rammer som fylkeskommunen til enhver tid bestemmer.


  Særkrets/- region: Arrangementsstøtte
  Søknadsbasert ordning for arrangement i regi av særkretser/- regionsledd. Støtten gjelder for mesterskap på nordisk nivå eller høyere.
  Utbetales etter at godkjent regnskap for arrangementet er innsendt.

  Søknadsfrist: 31. januar 2018

  Klikk her for elektronisk søknadsskjema


  Særkrets/- region: Andel barn og unge i alderen 0 - 19 år
  Søknadsbasert ordning. Ordningen fordeles etter en trappetrinnsmodell hvor særkretser/regionsledd for særidretter i Rogaland mottar støtte basert på idrettsregisteringens tall fra året før. Barn og unge 0-12 år vektes lavere enn ungdom 13-19 år for å stimulere særkretser/-regioner til å priororitere ungdom ift. Frafallsproblematikken, ref. Idrettspolitisk dokument (IPD). 


  Søknadsfrist : Fredag 24. august

  Klikk her for elektronisk søknadsskjema


  Idrettsråd, særkrets/- region: 30 minus - unge styremedlemmer
  Søknadsbasert ordning. Rammestyrt og søknadsbasert ordning. Opptil 3 000 kroner i støtte til idrettsråd/særkretser/-regionsledd som har unge styremedlemmer under 30 år.
  Søknadsfrist:

  Fredag 24. august

  Klikk her for elektronisk søknadsskjema


  Særkrets/- region: Administrasjonstilskudd

  Søknadsbasert ordning. Fordeling baserer seg på antall idrettslag i Rogaland, kretsstyre/regionsstyre og antall ansatte (1-3).
  Søknadsfrist:

  Fredag 8. september

  Klikk her for elektronisk søknadsskjema


  Tilskudd til idrettsråd
  Søknadsbasert ordning. Krever innlevering av godkjent signert protokoll fra årsmøtet. Støtten differensieres på samme måte som for særkretster/-regionsledd etter en trappetrinnsmodel som tar utgangspunkt i antall medlemskap i kommunen. 

  Søknadsfrist: Fredag 30. november

  Klikk her for elektronisk søknadsskjema


  Særkrets/- regionstøtte: Kompetansetilskudd
  Fordeling gjøres på bakgrunn av innrapporterte kompetansehevende tiltak i IdrettsKurs(IKu). Tiltakene skal være gjennomført i Rogaland på vegne av særkrets/-regionsledd i Rogaland.

  Oversikt over tiltakene hentes ut fra IKu og sendes til rogaland@idrettsforbundet.no innen 1. februar 2019. Alle tiltak må være registrert i IKu innen 15. januar

  Tittel på kurs må stå i samsvar med kursinnhold. Midlene deles på totalt antall utførte timer fra alle søkere i et kalenderår. Utbetales i februar året etter aktiviteten det rapporteres for.

   

   

   

   

  Rogaland Idrettskrets setter stor pris på om dere sender inn tidspunkt for særkrets årsmøte/ting (dato, tid og sted). Sett oss gjerne på kopi samtidig som dere sender innkalling til IL/ klubb.

  Vår epost adresse er : rogaland@idrettsforbundet.no

  Postadresse: Jåttåvågsveien 7, 4020 Stavanger.
  Postboks 3033, 4095 Stavanger

  Inviter gjerne RIK`s fadder til SK/- regions årsmøte, ting evt. styremøte, samlinger m.m. 
  Se hvem som er deres fadder her


  Idrettskretsen har fått beskjed om følgende årsmøter:

  Særkrets/-region                      

  Dato      

  Kl        

  Sted                   

   

       
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

       

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

      

   

   

   

  HUSK Å MELDE NY ADRESSE
  Vi ber om at særkretsleder legger inn navn leder, styremedlemmer osv. etter årsmøte/ting. Gå inn på www.sportsadmin.no /www.KlubbAdmin.no

   

  Styret i RIK ønsker tettere dialog med SK/region i Rogaland. Inviter oss på styremøte, årsmøte/ting .

  Klikk her for å se hvem i RIK styret som har ansvar for din SK/-region