Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Om Rogaland Idrettskrets

612 RIKs Handlingsplan.png

Rogaland idrettskrets (RIK) er idretten i Rogaland sitt høyeste idrettspolitiske organ. Kort sagt; Idrettsforbundet i fylket.

Vi skal bidra til å bedre rammebetingelsene for Rogalandsidretten
Dette er den korte forklaringen på hvorfor idrettskretsen finnes. RIK skal heve seg over særinteresser og tenke overordnet og helhetlig på de idrettspolitiske utfordringene som idretten i Rogaland står ovenfor. Videre skal vi utvikle og legge fram de strategier og planer vi mener er nødvendige for idrettskretstinget hver andre år. I mellomtiden skal vi arbeide for å innfri målene i langtidsplanen.

Dimensjoner
Rundt hver fjerde Rogalending er medlem av idretten. Det finnes i alt 54 særforbund i Norge. Rundt 50 av dem er representert i fylket, gjennom over 590 lokale idrettslag. Rundt halvparten av særforbundene har i tillegg et kretsstyre eller regionsapparat. 23 av 26 kommuner har et kommunalt idrettsråd.

Idrettsglede for alle
Visjonen Idrettsglede for alle skal være og er drivende for vår virksomhet. Vi bidrar til å bedre rammevilkårene for idretten i Rogaland.Verdiene våre er "Åpen og inkluderende".

Målsetningene våre finnes i Idrettspolitisk dokument. Dette dokumentet vedtas hvert fjerde år av idrettstinget i forbindelse med valg av styre og president. RIK har i tillegg sin egen handlingsplan. I denne perioden har vi hovedfokus på følgende fire områder:

RIK skal bidra til at det utvikles:
* NOK IDRETTSANLEGG
* GODE ORGANISASJONSKULTURER
* FLERE TALENTER
* BEDRE FOLKEHELSE
* ØKT IDRETTSTURISME

Les RIKs Handlingsplan 2018-2020

Idrettens samfunnsregnskap
Idretten i Norge representerer en verdi på opp mot 20 milliarder kroner årlig. Rundt 7 milliarder av dette stammer fra dugnader og medlemskontingenter. 2 milliarder kroner stammer fra kommunenes bidrag til spillemiddelfinaniserte anlegg og diverse støtteordninger*. Rundt 1,5 milliarder kommer fra nasjonalt nivå via overskuddet til Norsk Tipping. Opp i mot en milliard kommer fra sponsorer, inklusiv fotballavtalen. Idrettens frivillighet representerer 24 000 årsverk. Legger man til grunn en alminnelig årsinntekt for disse blir summen opp mot 20 milliarder.

Rogaland utgjør i underkant av 9 prosent av befolkningen og forenklet sagt betyr det at idretten i Rogaland sitt samfunnsregnskap er på 1,8 milliarder kroner årlig.