Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Tilskudd til idrettsråd

RIK internett 612x37328penger.jpg

Tilskudd til særkrets/region og idrettsråd 2018                                          Idrettskretsen fordeler hvert år midler til særkrets/-regioner og idrettsråd som velger å søker støtte. Idrettskretsen finansierer støtten av midler fra Rogaland fylkeskommunes til støtte til av frivillige organisasjoner i Rogaland, og fra post 1 fra idrettsforbundet til idrettskretsene. Fordelingen gjøres i henhold til vedtak på idrettskrets tinget, innenfor de rammer som fylkeskommunen til enhver tid bestemmer.

Idrettsråd, særkrets/- region: 30 minus - unge styremedlemmer
Søknadsbasert ordning. Rammestyrt og søknadsbasert ordning. Opptil 3 000 kroner i støtte til idrettsråd/særkretser/-regionsledd som har unge styremedlemmer under 30 år. 
Søknadsfrist: 15. september

Klikk her for elektronisk søknadsskjema

Tilskudd til idrettsråd
Søknadsbasert ordning. Krever innlevering av godkjent signert protokoll fra årsmøtet. Støtten differensieres på samme måte som for særkretster/-regionsledd etter en trappetrinnsmodel som tar utgangspunkt i antall medlemskap i kommunen. 

Søknadsfrist: Link til søknadsskjema åpner i september 2019

Klikk her for elektronisk søknadsskjema


Lokale aktivitetsmidler (LAM)
LAM er en tilskuddsordning fra Kulturdepartementet (KUD) spesifikt rettet mot lokale lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom.

LAM er en tilskuddsordning fra Kulturdepartementet (KUD) spesifikt rettet mot lokale lag og foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom.

Det er idrettsrådet i den enkelte kommune som bestemmer tildelingskriteriene, basert på KUDs retningslinjer, samt anbefalingene fra Norges idrettsforbund.

Du finner all informasjon om LAM her

Spørsmål, kontakt Wenche.Salte, epost: wenche.salte@idrettsforbundet.no