Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Opprette nytt idrettslag?

RIK internett 612x3734terrengsyklist.jpg

Dersom en ønsker å stifte og melde inn et idrettslag i Norges idrettsforbund eller endre navn på laget, ber vi dere først kontakte idrettskretsen.

Kontaktperson lov og organisasjon i Rogaland,
Wenche Salte Epost: wenche.salte@idrettsforbundet.no Tlf.: 91 59 74 78

NB! Les denne teksten og gjør dere kjent med innholdet.

1. En bør på et tidligst mulig tidspunkt ta kontakt med idrettskretsen som er den som behandler og godkjenner søknad om opptak av idrettslag i Idrettsforbundet. Dette bør gjøres for å unngå vanlige feil som f.eks. gammel basislov som ikke er gyldig lenger, navn på idrettslaget som ikke kan bli godkjent, ikke valgt tilstrekkelig antall tillitsverv etc. og som vil kunne forsinke opptaket og i visse tilfeller at idrettslaget må gjennomføre et ekstraordnært årsmøte for å rette opp formelle feil før søknaden kan godkjennes.

2. Initiativtakerne innkaller til stiftelsesmøte. Innkallingen kan stilles til et begrenset antall personer eller skje ved annonsering i media. Se forslag til sakliste for stifelsesmøte.

3. Stiftelsesmøtet bør drøfte om en ønsker å stifte et eget selvstendig idrettslag eller om en skal heller søke å opprette en gruppe i et allerede eksiterende idrettslag der en kan drive den aktiviteten en ønsker. Den sistnevnte løsningen er i mange tilfeller å foretrekke da kravene til drift av aktiviteten blir enklere og en unngår de formalia krav som kreves for å opprette og drifte et eget idrettslag.

4. Dersom idrettslaget skal søke om medlemskap i NIF, må stiftelsesmøtet vedta de vedtekter/lover som fremgår av [basislovnormen for idrettslag]. OBS! Bruk siste godkjente lovnorm fra denne linken og ikke fra andre kilder.

5. Stiftelsesmøtet må også bli enige om lagets navn. Navnet må være i henhold til [NIFs retningslinjer for idrettslagsnavn]

6. Stifterne må også velge et styre, en valgkomité samt to revisorer. Til sammen minimum 10 personer over 15 år for å fylle alle lovpålagte tillitsverv.

7. De vedtak som blir fattet føres deretter inn i en
[protokoll]. Protokollen bør undertegnes av de tilstedeværende.

8. Søknad om opptak sendes så til idrettskretsen ved å fylle ut søknaden som en kommer inn på ved å klikke på lenken under. Søknaden sendes automatisk den idrettskretsen som søker velger. Det kreves i tillegg følgende vedlegg; a) protokoll fra stiftelsesmøtet, b) vedtatt lov/vedtekter, c) medlemsliste. Det tar noen tid å behandle søknaden (vanligvis 4-6 uker) fordi det skal være en høringsrunde til idrettsråd og særidretten.

9. Som del av opptaket skal det gjennomføres et 4. timers styrekurs. 
Kurs kan bestilles hos fagkonsulent utdanning Mari Paulsen Murphy. Epost: mari.paulsenmurphy@idrettsforbundet.no 

 

Søknadsskjema for opptak av idrettslag