Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

60pluss

60plussny.jpg

60pluss finansieres av Oslo kommune og det er Oslo Idrettskrets som organiserer aktivitetstilbudet. Målet er å aktivisere eldre over 60 år i Oslo som er fysisk og/eller sosialt inaktiv eller ønsker å øke sitt aktivitetsnivå. Målgruppen er inaktive personer over 60 år bosatt i Oslo

Hvem kan søke:

Idrettslag, pensjonistforeninger, eldresenter, borettslag eller andre som ønsker å være frivillige gruppeledere for en gruppe.  

 

Hva kan det søkes om støtte til:

 • Nye tiltak og opprettelse av nye 60pluss grupper
 • Drift av eksisterende 60pluss grupper
 • Midlene kan dekke leie av lokaler, lønn til instruktører, utstyr og sosiale tiltak (Midlene dekker ikke utgifter til offentlig transport, gaver eller alkohol)

 

Har du spørsmål ta kontakt med Oslo Idrettskrets ved Jane Dreyer på tlf: 934 98 698 eller på e-post: oslo@idrettsforbundet.no.

Er du på jakt etter mer informasjon om aktivitetene i 60pluss klikker du her.

 

  • Midlene skal benyttes til fysisk aktivitet for personer over 60 år som er fysisk og/ eller sosialt inaktive eller som ønsker å øke sitt aktivitetsnivå
  • Aktiviteten skal hovedsakelig skje i nærområdet og gjennomføres regelmessig. Ved opprettelse av nye grupper vil gågrupper prioriteres
  • Ved endring av ledelse eller aktivitet skal OIK informeres
  • Det skal være minimum 10 deltagere i en gruppe
  • Alle grupper skal ha to ansvarlige gruppeledere
  • Gruppeleder(e) må delta på 4 samlinger i året
  • Egen bankkonto skal opprettes og registreres på gruppens navn
  • Ved oppløsning av 60pluss gruppen skal ubenyttede midler tilbakeføres til OIK
  • Det forutsettes at alle tiltakene benytter 60pluss i navnet på tiltaket
  • Det skal sendes inn rapport og regnskap på standard skjema innen 15. januar året etter tilskuddsåret
  • Søknad- og rapporteringsfrist er 15. januar 2018
  • Skjema for rapportering 2017 og søknad 2018 finner dere her (samme skjema).
  • Søknaden sendes til: oslo@idrettsforbundet.no eller Oslo Idrettskrets, v/ 60pluss, Ekebergveien 101, 1178 Oslo
  • Er dere en ny gruppe som ønsker å søke, benytt skjemaet her.
  • Kontaktperson for 60pluss er fagleder Jane Iren Dreyer, tlf: 934 98 698