Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Aktivitetssaler

Aktivitetssaler benyttes først og fremst av idretter som ikke har de samme kravene til takhøyde og gulvflate som de store ballspillene. Dette gjelder bordtennis, dans, fekting, kampidrettene, styrkeløft og vektløfting.

Siden mange klubber innen disse idrettene holder til i private anlegg finnes det dessverre ingen god oversikt over alle de aktuelle anleggene. I oversikten under finnes det en oversikt over de kommunale anleggene som OIK disponerer.

Tiden i de kommunale anleggene fordeles av Oslo Idrettskrets etter retningslinjer bestemt av kretsstyret. Fordelingen gjøres i 3 steg: først fra OIK til den enkelte særidrett, så fra særidreten til en klubb med tilhørighet innenfor denne særidretten, og til slutt fordeles tiden på treningsgruppene innad i klubben. Idrettslag som ønsker tilgang på tid må kontakte sin særkrets/særforbund for å få nærmere informasjon om hvordan tid blir tildelt for sin respektive idrett.

Fordeling for sesongen 2019/2020