Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Ungdomsidrett

Hockey4.jpg

Ungdomsidrett er idrettsaktivitet for ungdom fra det året de fyller 13 år.  Det er viktig å legge til rette slik at ungdom gis idrettslige utviklingsmuligheter i tråd med egne ambisjoner. Enten det er som utøver, trener, dommer eller tillitsvalgt på styrenivå.

Hvorfor påstår vi at dette er viktig? Og hva betyr det? Forskning sier at ungdom bl.a. ønsker å drive med idrett uten at de må konkurrere, for at det er gøy, for å treffe venner og ha mulighet for mer fleksible treningstider. Det viser seg også at ungdom ønsker å ta ansvar som instruktører og ledere - bare de blir spurt!  

Ungdom vil, men vil dere? Med litt innsikt i hva ungdom vil og noen justeringer i det eksisterende tilbudet så tror vi idrettslaget kan greie å beholde ungdom litt lenger. Og vi kan gjerne bistå dere for å få satt ungdomsidrett på dagsorden.

Vi tilbyr bl.a. følgende kurs og andre kompetansehevende tiltak både for dere som tillitsvalgte og for engasjert ungdom

 • Lederkurs for ungdom
 • Temamøte ungdomsidrettskveld

Retningslinjer for ungdomsidrett, vedtatt av Idrettstyret, er utarbeidet for å gi gode råd og tips om hvordan ungdomsidrett kan organiseres.

Oslo Idrettskrets har også etablert et ungdomsnettverk med 8 engasjerte ungdommer som skal bidra til å utvikle ungdomsidretten i Oslo. De kommer gjerne på besøk til dere!

Du finner mer informasjon under:

  Visste du at det finnes retningslinjer for ungdomsidrett?  Ungdom vil ha et variert og inkluderende idrettstilbud, der de møter venner, har det gøy og blir så gode som de selv vil.  I tillegg ønsker ungdom å få utfordringer som å bli trener, dommer og tillitsvalgt. Men de må bli spurt!

  Retningslinjene er utarbeidet for å gi idrettslag innspill til hvordan ungdomsidrett kan ivareta ungdommens ønsker slik at de ønsker å bli med lenger.

  Retningslinjer for ungdomsidrett (vedtatt av idrettstyret):

  Aktivitet

  Ungdom har rett til et trygt, variert og inkluderende idretts- og konkurransetilbud. Ungdom skal selv få bestemme hvilket nivå og hvilket omfang de ønsker å være aktive.

  Dette betyr:

  • Ungdom kan være med i flere idretter så lenge de selv vil
  • De skal være med i planlegging og gjennomføring av egen idrettsaktivitet sammen med trenerne
  • Ungdom skal være med å sette sine egne sportslige mål
  • De skal selv bestemme om de vil delta i konkurranser, og konkurransene skal være i samsvar med ungdommens forutsetninger og ambisjoner
  • Særforbundene må vurdere når ungdom kan delta i nasjonale og internasjonale mesterskap/cuper etc. Vurderingen må skje i samråd med utøver, foresatte og trener(e)
  • Ungdom skal ha et sosialt tilbud i idrettslaget fritt for rus og mobbing, hvor det legges til rette for at de skal kunne trives og utvikle vennskap
  • Særforbundene må utvikle konkurransetilbudet slik at det er i tråd med ungdommens ønsker og behov
  • Særforbundene bør vurdere og videreføre bruk av premiering til alle også oppover i ungdomsårene (fra 13 år og oppover)

  Idrettslaget
  Ungdom skal aktivt rekrutteres til lederverv i idrettslaget. Idrettslaget skal ha en tydelig profil på hvilket tilbud de skal gi sine medlemmer, herunder ungdom.

  Dette betyr:

  • Ungdom må være med å bestemme over sin egen idrett på aktivitets- og organisasjonsplan. De må bli spurt, og de må selv spørre
  • Idrettsorganisasjonen skal tilrettelegge og motivere for aktiv deltakelse gjennom tillitsverv
  • Det skal arbeides aktivt for å få ungdom inn i styrer og undergrupper i norsk idrett, men kvotering skal ikke anvendes som virkemiddel
  • Idrettslaget skal ha en tydelig profil på hvilket tilbud de har, og hvem det passer for. Ungdom må være med i diskusjoner om hvilken profil de ønsker på klubben sin, dette kan skje gjennom start- og oppfølgingsmøter

  Utdanning
  Utdanning i norsk idrett skal tilrettelegges slik at ungdom kan delta. Ungdom har rett til å delta på alle utdanningstilbud ut fra sine kvalifikasjoner.

  Dette betyr:

  • Ungdommer skal få tilbud om trener, leder og/eller dommerkurs når de er aktive utøvere
  • Utdanningstilbudet må gi økt kompetanse og engasjement blant ungdom, slik at grunnlaget for deltakelse som utøver, dommer, trener og tillitsvalgt er best mulig
  • Utdanningen må tilrettelegges slik at ungdom kan delta
  • Utdanningen skal gi allsidig tilbud og tilfredsstille ungdommens behov
  • Særforbundene må tilpasse utdanningen og sette fokus på:
   • Ungdom som gruppe
   • Hva som trengs for å skape gode miljøer på treningen og i idrettslaget
   • Hvordan trenerrollen for ungdomsgruppen kan løses
   • Hva som stimulerer og motiverer unge mennesker til å trene.

  OIK sitt mål er at ungdom skal få tilbud i tråd med egne ønsker og behov. 

  Vi har derfor etablert et ungdomsnettverk med 8 entusiastiske ungdommer fra osloidretten som skal gi innspill og bidra med å utvikle ungdomsidretten. 
  De kommer gjerne på besøk til idrettslaget og gjennomfører en "ungdomsidrettskveld" sammen med dere.
  Ta kontakt med idrettskretsen for å avtale et møte.

   

   

   

  Idretten trenger flere dyktige ledere. Dette kurset gir ungdom innsikt i hvordan norsk idrett er organisert,og gir de verktøy de kan benytte med mål om at de skal tørre å bli med.

  Målgruppen er engasjert ungdom mellom 15 - 19 år som er medlem av idrettslaget.

  Temaer for kurset:

  Kurset er todelt. Den første delen går over en helg, og tar for seg temaene:

  • Teambuilding
  • Selvtillit/selvfølelse
  • Ledelse og lederrollen
  • Ungdom i sentrum
  • Idrettens organisering
  • Arbeids- og endringsverktøy
  • Kommunikasjon
  • Retorikk
  • Utarbeide handlingsplan (praksisoppgave i eget idrettslag)

  Den andre delen er en oppfølgingssamling á 4 timer, og inneholder følgende:

  • Gjennomgang av praksisoppgave/handlingsplan i eget idrettslag
  • Coaching

  Kurset skal gi deltakerne innblikk i og forståelse for ulike deler av klubbarbeidet i norsk idrett. Kunnskapen og verktøyene ungdommene lærer, skal gi relevant kompetanse for å kunne delta aktivt der beslutningene tas.

  Kurset arrangere hver vår og høst og koster kr 1 500 pr.deltaker ( pr. 2017). Deltakelse krever overnatting fra fredag til søndag. Kurset holdes av erfarne kursholdere og ledere, som følger opp ungdommen hele helgen. Deltakerne må forvente å dele rom med en ukjent. Men jenter og gutter ligger adskilt.

  Lurer du på dato for neste kurs kan du se i Kalenderen.

  Norges idrettsforbund har samlet informasjon om forskning, og gode historier fra ungdom som forteller om sine opplevelser både som kursdeltakere og andre oppgaver de har fått.

  Se mer informasjon under "ungdomsidrett"