Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Aktivitetsguide - Oslo

Bilde jublende cricketjenter.jpg

Mange barn og unge er ikke med i idretten. For noen blir det for dyrt, andre mangler informasjon om hvilke tilbud som finnes eller hvordan de kan bli med i idretten. Fritidserklæringen sier at alle barn og unge har rett til å være med i en fritidsaktivitet. Gjennom prosjektet Aktivitetsguide vil Oslo Idrettskrets bidra til det.

Hva er en Aktivitetsguide?

Aktivitetsguide er et gratis tilbud som hjelper barn og unge mellom 6-18 år og deres familie med å finne veien inn i et idrettslag. 

Se filmen som forklarer hva en Aktivitetsguide er:

Aktivitetsguiden er et bindeledd mellom familien, fritidsaktiviteten og offentlige instanser. Aktivitetsguidene skal hjelpe barn og unge inn i en aktivitet ved å hjelpe familien med å finne et passende tilbud.

Aktivitetsguiden kan komme hjem til familien for å svare på spørsmål, presentere lokale idrettstilbud og kan forklare hvordan idretten fungerer. Aktivitetsguiden legger til rette for et godt første møte med idrettslaget og kan også følge til og fra trening i begynnelsen, til barnet/ ungdommen føler seg trygg i idrettslaget.

Hvis familien har utfordringer med å betale kontingent kan aktivitetsguiden bidra til at man finner en god løsning for betaling i samarbeid med idrettslaget, NAV, bydelen og familien. Mange av våre aktvitetsguider snakker flere språk, slik at de har mulighet til å prate med familier på deres morsmål.

  Veldig mange er med i idretten, men dersom man ikke er med, er det ikke så lett å vite hva et idrettslag er, hvordan idretten er organisert, hva man betaler for og hva man må bidra med. Norges Idrettsforbund har i samarbeid med Oslo Idrettskrets laget Bli med!-brosjyren på 16 ulike språk for å legge tilrette for at flere skal bli med! 

  Brosjyrene finner du under "materiell for idrettslag" her

  For å søke om aktivitetsguide må du fylle ut søknadsskjema for din bydel. Du vil bli kontaktet av en aktivitetsguide innen kort tid. 

  Trykk her for søknadsskjema for bydel Alna

  Trykk her for søknadsskjema for bydel Bjerke

  Trykk her for søknadsskjema for bydel Frogner

  Trykk her for søknadsskjema for bydel Gamle Oslo

  Trykk her for søknadskjema for bydel Grorud

  Trykk her for søknadsskjema for bydel Grunerløkka / St. Hanshaugen / Sagene

  Trykk her for søknadsskjema for bydel Nordre Aker

  Trykk her for søknadsskjema for bydel Stovner

  Trykk her for søknadsskjema for bydel Søndre Nordstrand

  Trykk her for søknadsskjema for bydel Vestre Aker

  Trykk her for søknadsskjema for bydel Østensjø

   

  Hvis du ønsker å sende oss registreringsskjema i posten kan du laste ned skjema her.  

  Skjema sendes til Oslo Idrettskrets, Ekebergveien 101, 1178 Oslo. Merk brevet «Aktivitetsguide». 

  Etter skolen er idretten kanskje den viktigste sosiale møteplassen vi har i Oslo. Forskning viser at deltakelse i idrett er viktig for bl.a. fysisk og psykisk helse, vennskap, språk, nettverk og skoleresultater. Selv om det er veldig mange som er med i idretten, ser vi at det er mange vi ikke greier å nå ut til. Minoritetsgutter er nesten like ofte med i idrett som majoritetsgutter, mens jenter med minoritetsbakgrunn er klart under-representert.

  Det kan være vanskelig å finne frem til det lokale idrettslaget til tross for at det finnes ca. 650 idrettslag i Oslo. Det kan også være utfordrende å vite hvordan man blir med og hva som forventes, spesielt hvis du ikke har vært med før. Oslo er en flerkulturell by hvor over 30% har minoritetsbakgrunn, dette gjør at idretten må tenke nytt for å få med alle. Idrettslagene ønsker at alle skal få være med, men har lite ressurser til f.eks. oppsøkende virksomhet. Ranselpost og informasjon på nettsider eller facebook er vanlige informasjonskilder, men denne informasjonen når ikke ut til alle. I tillegg er det utfordringer med bl.a. språket og forståelsen av hvordan norsk idrett fungerer. Våre aktivitetsguider skal bidra til å gjøre det enklere for barn og unge å bli med i idretten, og blir nettopp denne viktige første kontakten mellom familiene og idrettslagene.  

  Oslo Idrettskrets har egne aktivitetsguidekoordinatorer i bydelene som tildeler og koordinerer aktivitetsguidenes oppdrag.  Aktivitetsguidekoordinatoren og aktivitetsguiden samarbeider med idrettslag og offentlige instanser, eksempelvis skole, skolehelsetjenesten, NAV og andre som har kontakt med barn og unge.

  Aktivitetsguidene snakker tilsammen 20 ulike språk, i tillegg til norsk. Aktivitetsguide er nå etablert i bydelene Alna, Stovner, Gamle Oslo, Sagene, St. Hanshaugen, Grünerløkka, Bjerke, Frogner og Vestre Aker. Vi jobber nå for å få det etablert i bydelene Grorud og Søndre Nordstrand, og målet er at vi skal ha det etablert i alle bydelene.  

  Bydel St. Hanshaugen var en av de første bydelene Oslo idrettskrets inngikk samarbeid med. Morten Bruun, frivillighetskoordinator i bydelen sier:

  «Jeg vet om mange familier og enkeltpersoner i bydelen som har fått hjelp til å komme i gang med en aktivitet takket være aktivitetsguidene. Den jobben aktivitetsguidene gjør er veldig viktig! Det finnes mange bra tilbud i idretten i Oslo og det er mange flere mennesker som trenger å bli en del av idretten».

  •Interesse for aktivitetsguide meldes på registreringsskjema for sin bydel som ligger her på hjemmesiden til Oslo Idrettskrets.

  •Vi finner en aktivitetsguide og gir råd om hvilke idrettslag som er aktuelle.

  •Aktivitetsguiden tar kontakt med det aktuelle idrettslaget og oppretter kontakt med familien.

  •Aktivitetsguiden avklarer praktiske spørsmål om f.eks. når og hvor det er trening, hvor mye det koster og eventuelle støtteordninger i bydelen. Aktivitetsguiden kan også fungere som et bindeledd mellom idrettslaget og familien. Aktivitetsguiden har nær dialog med koordinator i Oslo Idrettskrets. Idrettsforbundets sin brosjyre Bli med! er godt hjelpemiddel.

  •Aktivitetsguiden kan følge barnet/familien til og fra trening i starten.

  •Aktivitetsguiden avslutter i familien når familien vurderes selvgående (vanligvis 3 -8 uker)

  Ønsker du å bli aktivitetsguide?

  Vi trenger stadig nye aktvitetsguider i de ulike bydelene. Hvis du er ønsker å bli aktvitetsguide, eller er nysgjerrige på å vite mer, kan du ta kontakt med Ingvild Vårdal Bredesen. Mail: ingvild@idrettsforbundet.no.

  For å bli aktivitetsguide må delta på et obligatorisk kurs som Oslo Idrettskrets arrangerer med jevne mellomrom. Du må også signere en taushetserklæring og vise gyldig politiattest siden du skal jobbe med barn og unge.

  Det er lønnet arbeid.

  Oslo og Akershus idrettskretser har laget introduksjonsfilmer på åtte ulike språk. Noen av aktivitetsguidene våre har tatt på seg jobben som tolk og det er også disse som er med i vidoene. Filmene gir et lite innblikk i hva norsk idrett er. 

  Se filmene her

Kontaktinformasjon

For mer informasjon om ordningen kan du kontakte 
Ingvild Vårdal Bredesen i Oslo Idrettskrets. 
Epost: ingvild@idrettsforbundet.no
mobil: 93690759