Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Aktivitetsguide - Oslo

Bilde jublende cricketjenter.jpg

Mange barn og unge er ikke med på fritidsaktiviteter. For noen blir det for dyrt, andre mangler informasjon om hvilket tilbud som finnes, når og hvor det er trening, eller hvordan de kan bli med. Fritidserklæringen sier at alle barn og unge har rett til å være med i en fritidsaktivitet. Gjennom prosjektet Aktivitetsguide vil vi bidra til det.

Hva er en Aktivitetsguide?

Se filmen som forklarer hva en Aktivitetsguide er:

  • her (norsk tale)
  • her (arabisk tale)

En Aktivitetsguide er et bindeledd mellom familien, idretten og evt. bydelen.

Aktivitetsguiden hjelper barn og unge inn i organisert idrett ved å finne et passende tilbud til barnet/ungdommen og forklare familien hvordan idretten fungerer. Aktivitetsguiden legger tilrette for et godt første møte med idrettslaget og kan også følge til og fra trening i begynnelsen, til barnet/ungdommen er selvgående.

Bakgrunn for prosjektet:
Etter skolen er idretten kanskje den viktigste sosiale møteplassen vi har i Oslo. Forskning viser at deltakelse i idrett er viktig for bl.a. fysisk og psykisk helse, vennskap, språk, nettverk og skoleresultater. Selv om det er veldig mange som er med i idretten, ser vi at det er mange vi ikke greier å nå ut til. Det kan være vanskelig å finne frem til det lokale idrettslaget til tross for at det finnes ca 650 idrettslag i Oslo. Det kan også være utfordrende å vite hvordan man blir med og hva som forventes, spesielt hvis du ikke har vært med før. Oslo er en flerkulturell by hvor over 30% har minoritetsbakgrunn, dette gjør at idretten må tenke nytt for å få med alle. Idrettslagene ønsker at alle skal få med men har lite ressurser til f.eks. oppsøkende virksomhet. Ranselpost og informasjon på nettsider eller facebook er vanlige informasjonskilder, men denne informasjonen når ikke ut til alle. I tillegg er det utfordringer med bl.a. språket og forståelsen av hvordan norsk idrett fungerer. Våre aktivitetsguider skal bidra til å gjøre det enklere for barn og unge å bli med idretten, og blir nettopp denne viktige første kontakten mellom familiene og idrettslagene.  

Hvordan gjør vi det?
Aktivitetsguidene skal hjelpe familiene med å finne et passende aktivitetstilbud, forklare hvordan idretten fungerer, hva som forventes, og kan også følge barna til og fra trening for å skape trygghet.

Aktivitetsguidene snakker tilsammen 20 ulike språk, i tillegg til norsk. De skal bidra til at familier som ikke snakker så godt norsk får god informasjon om hvordan man blir med i et idrettslag, hva man betaler for, og hva som forventes av foreldrene.

Bydel St. Hanshaugen var en av de første bydelene Oslo idrettskrets inngikk samarbeid med. Morten Bruun, frivillighetskoordinator i bydelen sier: «Jeg vet om mange familier og enkeltpersoner i bydelen som har fått hjelp til å komme i gang med en aktivitet takket være aktivitetsguidene. Den jobben aktivitetsguidene gjør er veldig viktig! Det finnes mange bra tilbud i idretten i Oslo og det er mange flere mennesker som trenger å bli en del av idretten».

Aktivitetsguide er nå etablert i bydelene Alna, Stovner, Gamle Oslo, Sagene, St. Hanshaugen, Grünerløkka, Bjerke, Frogner og Vestre Aker.

For mer informasjon om ordningen kan du kontakte
Ingrid Maurstad i Oslo Idrettskrets.
Epost: ingrid.maurstad@idrettsforbundet.no
mobil: 928 06 028

For å søke om aktivitetsguide kan du bruke dette søknadsskjemaet