Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Young Leaders in Barents Sports (YLiB)

Barents Games YLiB.jpg

Young Leaders in Barents Sports (YLiB) er et lederprogram for unge idrettsledere mellom 17 og 25 år. Programmet foregår som et 8-dagers utvekslingsprogram for deg som er bosatt i et av de nordnorske fylkene eller i Norrbottens Län i Sverige.

Om ungdomsutvekslingen
I 2017 foregår programmet i Bodø, mandag til søndag i uke 35. Da samles 30 unge idrettsledere Nord-Norge og Norrbottens Län. Uken avsluttes med Barents Summer Games 2017 helgen 1.-3. september.

Les mer om Barents Games

Mål, tema og metoder
Lederprogrammet YLiB har som oppdrag å gi unge idrettsledere ny kunnskap og praktisk erfaring slik at de får selvtillit og motivasjon til å jobbe for idretten i sitt hjemland. YLiB skal bygge bro mellom ungdom på tvers av landegrensene, og det skal styrke samspillet mellom den enkelte ungdom og ulike samspillspartnere; unge utøvere, idrettsorganisasjonen som helhet og idrettslaget i lokalmiljøet.

Lederprogrammet gir deltakerne en innføring i temaene SAMSPILL, VERDIER, VENNSKAP, MANGFOLD og KOMMUNIKASJON. Metodene som brukes i utvekslingen er i stor grad uformelle. Det vil si at vi legger stor vekt på dialog og diskusjon, der fokus er utveksling av erfaringer som ung leder, refleksjon over egen rolle og hva unge ledere sammen kan få til som gruppe.

Prosjektet gjennomføres med støtte fra EU-programmet Aktiv Ungdom.

Les alt om YLiB-prosjektet

Invitasjon til deltakere

SØKNADSSKJEMA

Frist for søknader er utvidet til 23. juni!

MERK! Det er utarbeidet et rammeprogram for utvekslingen (de 8 dagene). Dette kan fås ved henvendelse til Nordland idrettskrets.

 

For spørsmål, kontakt:

Martin Hylland
Utdanningskonsulent

martin.hylland@idrettsforbundet.no
+47 47399618

Prosjektet gjennomføres som et samarbeid mellom idrettskretsene i Nordland, Troms og Finnmark i Norge, Norrbottens Idrottsförbund i Sverige og Barents Sports Committee Norway.

Prosjektet er finansiert av samarbeidspartnerne og Nordland fylkeskommune.