Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Ungdomsutvalget søker nye medlemmer

Lasertag.jpg
Ungdomsutvalget på lasertag

Ungdomsutvalget i Nordland idrettskrets er et arbeidsutvalg bestående av 6-8 idrettsungdommer i alderen 15-25 år, bosatt i Nordland. Nå søker utvalget nye medlemmer!

 

«Frafallet i ungdomsidretten i Nordland er stort, og dette er noe ungdomsutvalget ønsker å gjøre noe med. Ungdommen er ikke bare neste generasjon, men nåtidens generasjon! Barne- og ungdomsidretten utgjør størsteparten av den aktive idretten i Nordland, og derfor må deres stemme også bli hørt.»
Leder i Ungdomsutvalget i Nordland idrettskrets, Monja Lien Jakobsen

 

Ungdomsutvalget i Nordland idrettskrets arbeider bl.a med:

 • klubbesøk/avholde temakvelder om ungdomsidrett
 • å være høringsinstans for kretsens styresaker som omhandler ungdom
 • markedsføre kretsens kurs og tilbud for ungdom
 • skape møteplasser for ungdom i nordlandsidretten
 • delta i og bidra til ungdomsnettverket i norsk idrett

 

Styret i idrettskretsen oppnevner medlemmer til ungdomsutvalget for ett år av gangen, og i år vil dette bli gjort på styremøtet den 7. oktober. Et verv i ungdomsutvalget innebærer noe møtevirksomhet (i hovedsak møter på Skype, men også et par fysiske møter i løpet av året), samt tilbud om å delta på kurs eller andre arrangement innen idretten.

 

Vi ser etter ungdom som:

 • Er mellom 15 og 25 år
 • Har engasjement og interesse for utvikling av ungdomsidretten i Nordland og i Norge for øvrig
 • Har gode samarbeidsevner og er pålitelig
 • Er interessert i å lære mer om arbeid i idrettsorganisasjonen

 

Har ditt idrettslag/idrettsråd/særkrets en aktuell kandidat? Ta kontakt med kandidaten og spør om h*n ønsker å bli foreslått 😊 Er du mellom 15 og 25 og ønsker å nominere deg selv? Send oss en mail!

Vi ønsker forslag som inneholder:

 • navn
 • fødselsdato/alder
 • idrettslag
 • erfaring i idretten
 • begrunnelse for forslaget

 

Forslag sendes til nordland@idrettsforbundet.no

Frist for forslag er 4. oktober.

 

Har du spørsmål? Ikke nøl med å ta kontakt!

Iselin Brenna
Utdanningskonsulent
Mobil: 99 36 12 22
E-post: iselin.brenna@idrettsforbundet.no