Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Informasjon om utstyrsordningen 2019

utstyr_612.jpg

Den kommende søknadsrunden gjelder utstyr kjøpt i 2019, dvs. med fakturadato i 2019. Vi kommer til å åpne for søknader rundt månedsskifte januar/februar og søknadsfristen blir onsdag 4. mars.

 

Det er gjort tre endringer i retningslinjene sammenlignet med tidligere år. 

  1.  Det åpnes for at særkretser/regioner kan søke om tilskudd på samme måte som særforbund. Det er ikke utarbeidet noen liste over godkjent utstyr for særkretser/regioner, men samme regler gjelder her, som for særforbund. Det vil si at utstyret må falle inn under hovedkategoriene trenings-, konkurranse- eller sikkerhetsutstyr. Det gis ikke tilskudd til personlig utstyr eller driftsutstyr. NIF behandler disse søknadene. Samlet tilskudd til særforbund og særkretser/regioner skal ikke overstige 5% av tilgjengelige midler. Dette er samme grense som gjaldt for særforbund alene tidligere. 
  2. Det åpnes for at idrettslag kan søke på vegne hel- og deleide ASer og andre sammenslutninger. Eierandel skal dokumenteres. Idrettslaget kan kun søke om støtte basert på sin eierandel som må være på minimum 50%. 
  3. Leasingkostnader dekkes ikke, med det åpnesf or at idrettslag som kjøper det leasede utstyret ved utløpet av leasingperioden kan søke om tilskudd for denne siste kjøpesummen under forutsetning av at uststyret tilfredsstiller kravene satt for kjøp av brukt utstyr, dvs. at det har lang levetid og er svært dyrt i innkjøp som nytt. 

Når det gjelder behandlingen av årets søknader så skal det tas i bruk en ny IT-løsning. Det betyr at det blir enkelte endringer fra tidligere. 

Nytt av året er at alle vedlegg (fakturaer og eventuell dokumentasjon på eierandel i ASer eller andre sammenslutninger) skal lastes opp i søknadssystemet og legges ved søknaden når den sendes inn.

Dersom søknadsbeløpet er større enn tilgjengelige midler vil alle søknader i utgangspunktet få den samme avkortning, men særforbund/særkretser/regioner kan ikke samlet motta mer enn fem prosent av tilgjengelige midler.

Tildelte midler vil etter planen bli utbetalt i første halvdel av april.

Det vil som tidligere år bli sendt en e-post direkte til alle idrettslag og særgrupper i fleridrettslagene med nødvendig informasjon om hvordan en søker. Denne e-posten vil etter planen bli sendt ut i løpet av uke 5.

Retningslinjer 2019

Godkjent utstyr