Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Alpint-VM i Nord Norge i 2025 - et viktig redskap for utvikling av alpinsporten

Alpin VM Narvik.jpg
Foto: alpin VM Narvik

Et samlet idrettskretsting i Nordland idrettskrets stiller seg bak søknaden om et VM i alpint 2025 til Nord-Norge, med Narvik som vertsby og kom med følgende uttalelse:

 

Narvik kommune har overfor Norges Skiforbund tatt initiativ for at Nord-Norge med Narvik som vertskapsby, skal  bli vurdert som norsk søkersted til alpint VM i 2025.

Alpint VM er verdens største vintersportsarrangement etter vinter-OL. Et samarbeidende og samhandlende Nord-Norge- og Nordkalottens fremste alpindestinasjon Narvil, vil sikre et godt arrangement sportslig og rennteknisk.

Idrettskretstinget vil i denne forbindelse fremheve:

  • Narvik og Nord-Norge er inne i en periode hvor man satser målrettet og sterkt på helårdlig reiseliv, og det skjer parallelt med at det alpine anlegget i Narvikfjellet gradvis utvikles til et høyt internasjonalt nivå. Anleggets unike beliggenhet, med "et fjell i byen", gir en kombinasjon av det urbane og nordnorsk natur - og kontrastene mellom fjord og fjell. Et kompakt mesterskap - i det morderne Nord-Norge!
  • Innen anlegg er det investert betydelig i Narvik og investeringene i traseer, infrastruktur og tilhørende fasiliteter fortsetter. Dette skjer med lokal investeringsvilje og -evne, i tillegg ti støtte fra det offentlige på lokalt og regionalt nivå. Samtidig skjer det en satsing i omliggende anlegg i Nord-Norge, anlegg som er omtalt i VM-søknaden som avlastnings- og treningsanlegg. Dette er varige anleggsverdier som kommer idretten til gode i en hel landsdel og store deler av Nordkalotten.
  • Et VM og det som skjer før og etter vil bidra sterkt ti at nordnorsk arrangements- og alpinkompetanse blir videreutviklet - og beskyttet. Narvik har god arrangementserfaring, på nasjonalt og internasjonalt nivå.
  • Et VM i alpint vil være det største og fremste arrangement i rekken av flere internasjonale alpine mesterskap. Europacup, VM for junior og World Cup vil bli arrangert på veien til et VM. I alle arrangementene vil det handle om nordnorsk samarbeid, noe som vil fremme Norges og landsdelens naturgitte fortrinn.
  • Den nordnorske VM-søknaden vektlegger også to forhold som for idretten nasjonalt og internasjonalt er overmåte viktig i tida fremover. Et bærekraftig arrangement, med nullutslipp og bruk av fornybar energi som forutsetninger, skal bli et eksempel til etterfølgelse for senere idrettsarrangement. UTvikling og utnytting av teknologi skal bidra til både miljøforbedringer, gi sportslig gevinst og bidra til publikumsattraktivitet.
  • Med Nord-Norge og Narvik som søkersted vil idrettsfelleskapet få en kandidat med fortrinn som kan gi et VM i alpint til Norge, for første gang i moderne tid. Et mesterskap i det arktiske miljøet, i nord, vil bidra til idrettens utbredelse og rekruttering.

Idrettskretstinget gir sin uforbeholdne støtte til arbeidet for Nord-Norge, med Narvik som vertskapsby, som nasjonal kandidat til gjennomføring av VM i alpine grener i 2025. 

Et VM i alpin i Nord-Norge vil gi varige verdier for idretten og storsamfunnet.