Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Årsmøte

COLOURBOX7483058.jpg

Her finner du nyttig informasjon og hjelpemidler knyttet til idrettsrådets årsmøte.

Årsmøtene til idrettsrådet skal avholdes innen utgangen av juni måned. Et tips er å sette valgkomiteen i gang så tidlig som mulig og å fastsette dato, tid og sted tidlig på året. 

Lover

Alle idrettsråd skal ha vedtatt nye lover etter idrettstinget 2015. Skulle dere ikke ha gjort det,  er det gjeldende basislovnormen for idrettsråd som brukes.

 Maler:

Vi ber dere om å bruke malene under til innkalling, årsmelding og protokoll.

Her finner du sjekkliste for å gjennomføre årsmøtet i idrettsråd

Fadder

Idrettskretsens styremedlemmer har fadderansvar for idrettsrådene. Her finner du oversikten.

Fadderen ønsker å delta på årsmøte i idrettsrådet og idrettskretsen ber derfor om at tid, sted og innkalling sendes til idrettskretsen samtidig med utsending til idrettslagene. Minst en måned før årsmøtedato - § 13 pkt 2 i loven - innkallingen sendes til mrik@idrettsforbundet.no.

Protokoll

Idrettskretsen ber om at signert protokoll enten lastes opp i SportsAdmin eller sendes pr. e-post til idrettskretsen senest 1 måned etter avholdt årsmøte.

Oppdatert kontaktinfo

Umiddelbart etter årsmøte bes avtroppende leder oppdatere SportsAdmin med påtroppende leder. Påtroppende leder har ansvar for å oppdatere styret for idrettsrådet og oppdatere kontaktinformasjonen til idrettrådet og laste opp signert protokoll i SportsAdmin. Se hvordan dette gjøres her.