Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Årsmøte i idrettsråd

COLOURBOX7483058.jpg

Nå er det ikke mange dagene igjen til 2017 og i den forbindelse kommer vi med noen saker idrettsrådene må huske til årsmøtet.

 

Som tidligere år ønsker idrettskretsen å være tilstede på årsmøtene til idrettsrådene. Dette er en veldig god møteplass for oss. Det er derfor viktig at vi får innkallingen til årsmøtet i god tid, slik at vi får muligheten til å komme. De(n) som kommer fra idrettskretsen vil kunne bidra med et tema. Invitasjon og ønsker om tema sendes til mrik@idrettsforbundet.no! Ellers kan du se hvem som er fadder for ditt idrettsråd ved å klikke her.

Årsmøtene til idrettsrådet skal avholdes innen utgangen av juni måned. Det kan derfor være greit å ta kontakt med valgkomiteen allerede nå. Det kan være lurt å invitere politisk og administrativ ledelse i kommunen til årsmøtet.

Vi minner om at idrettsråd som ikke har vedtatt den nye lovnormen (vedattt av idrettsstyret oktober 2015) må gjøre dette på kommende årsmøte. Husk å send den inn til idrettskretsen (som worddokument) etter at den er vedtatt. Under her ligger basislovnormen for idrettsråd. Dersom idrettsrådet ikke har tillegg til basislovnormen er det nok at dere tilpasser de feltene som er markert med og ]. IKKE ta bort noe fra basislovnormen, da det er et minimum av hva som må stå der.

Maler:

Her finner du sjekkliste for å gjennomføre årsmøtet i idrettsråd

Protokoll sendes til idrettskretsen på e-post: grete.opheim@idrettsforbundet.no

Ofte stilte spørsmål:

Hvem har stemmerett på årsmøtet?

På årsmøtet i idrettsrådet møter med stemmerett:

 • Idrettsrådets styre.
 • Inntil fem representanter per idrettslag etter skala fastsatt av årsmøtet.
 • Representanter for bedriftsidretten etter skala fastsatt av årsmøtet.

Representanter må være valgt på årsmøte i idrettslaget eller oppnevnt av styret etter fullmakt.

Videre møter uten stemmerett:

 • Lederne i de faglige utvalg/komiteer, eventuelt nestleder eller medlem dersom leder er     forhindret fra å møte.
 • Kontrollkomiteens medlemmer.
 • Valgkomiteens medlemmer.
 • Revisor.

Hva er årsmøtets oppgave?

Årsmøtet skal:

 1. Godkjenne de fremmøtte representantene.
 2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.
 3. Velge dirigent, referent, samt to representanter til å underskrive protokollen.
 4. Behandle årsmeldingen.
 5. Behandle idrettsrådets regnskap i revidert stand.
 6. Behandle forslag til arbeidsprogram. Drøfte og prioritere planer for anleggsutbygging og aktivitetsutvikling.
 7. Behandle forslag og saker.
 8. Vedta budsjett.

Spørsmål? Kontakt informasjonen til administrasjonen finner du her.