Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Konflikthåndtering

Ledere i idretten lærer et enkelt og godt verktøy til konflikthåndtering, slik at du kan bli tryggere og mer modig i møtet med en konflikt.

Målgruppe
Styret, ansatte, komiteer, utvalg og råd.

Se KURSKALENDER under for planlagte kurs.

  De fleste motsetninger er sunne og helt nødvendige for å skape en utvikling. Noen av disse motsetningene kan gå over fra å virke konstruktivt til å bli ødeleggende for idrettslaget. I slike tilfeller er det nødvendig å ha et redskap som gjør at man kan håndtere konflikten. Det er ikke alltid en konflikt kan løses, og det viktig å godta slike utfall samtidig som idrettslaget må innordne seg til det beste for idrettslaget og medlemmene.

  Kurset er beregnet for alle ledere i idrettslag. Med ledere menes alle som har et ansvar for å lede andre i idrettslaget, både styret, trenere, valgte og oppnevnte komiteer og utvalg, ansatte samt personer i andre typer lederverv i idrettslaget.

  Organisering 
  4-8 timer lokalt i klubb eller hos idrettskretsen

  Innhold
  Ulike typer konflikter. Styrke på konflikter. Forebygging av konflikter. Aksjonslæring som verktøy for konflikthåndtering.

  Hordaland idrettskrets

  Gunn Hilde Øymo
  gunnhilde.oymo@idrettsforbundet.no
  mobil 922 16 013 

  eller

  Martin Uthaug
  Martin.Uthaug@idrettsforbundet.no
  mobil 975 38 679