Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Lederkurs for ungdom

Unge ledere collage.png

Er du mellom 15 og 19 år? Har du lyst å engasjere deg mer i idrettslag? Har du lyst til å bli en bedre leder?

Gjennom en lærerik og intens helg har du, sammen med andre ungdommer, muligheten til å lære mye om hvordan du kan bli en bedre leder.

Kurset skal gi deltakerne innblikk i og forståelse for ulike deler av klubbarbeidet i norsk idrett. Kunnskapen og verktøyene ungdommene lærer, skal gi relevant kompetanse for å kunne delta aktivt der beslutningene tas. Samtidig vil de få lære mer om kommunikasjon og ledelse, med mål om å utvikle seg som ledere. Lederkurs for ungdom kan være starten på en karriere som idrettsleder!

Dette er et kurs rettet mot ledelse og må ikke forveksles med trenerkurs. Se særforbundenes nettsider for trenerkurs. Når det er skrevet så er det mange elementer trenere kan ta med seg fra kurset, som ledelse, kommunikasjon, bygge selvtillit og selvfølelse, med mer.Se

KURSKALENDER under for planlagte kurs.

  Målet for «Lederkurs for ungdom 15–19 år» er å forberede deltakerne på lederverv i ulike deler av klubbarbeidet i norsk idrett. Her skal de få kunnskap om hva det vil si å være en frivillig ressurs i idretten, og ikke minst bli motivert til å ønske og tørre å ta ansvar i egen klubb.

  Organisering
  31 timer fordelt på to deler. Første del er en helg på 24 timer og er med overnatting. Andre del er en lørdag eller søndagssamling og er på 7 timer. I tillegg kommer praksis i klubb. Det kreves 100% oppmøte for å få deltakerbevis. Du melder deg på samling 2 når dato foreligger (dette informeres om på eller etter samling 1).

  1. samling

  • Selvbilde, selvtillitt og selvfølelse
  • Deg som rollemodell
  • Medlemmet i sentrum
  • Deg som ressurs
  • Fra mål til handling
  • Kommunikasjon
  • Presentasjonsteknikk

  Praksis 
  Alle deltakerne skal mellom de to samlingene presentere hva man har vært med på og lært første kurshelg på møte med styret i laget/klubben. Utover dette kan aktuell praksis være:

  • Planlegge og gjennomføre aktiviteter – idrettslige og/eller sosiale
  • Lage ungdomsgruppe i laget/klubben
  • Være aktiv deltaker i utvalgs-/styremøter

  2. samling

  • Coaching som verktøy
  • Erfaringsutveksling
  • Handlingsplan
  • Videre kursmuligheter

  Målgruppe 
  Ungdom i alderen 15-19 år som ønsker å utvikle seg som idrettsledere. Det er en fordel om de har oppgaver i klubben (styreverv/utvalg) eller ønsker å ta en aktiv rolle i klubben.

  Krav til klubben
  Klubben må ha en person som følger aktivt opp ungdommene og hjelper med å tilrettelegge for praksis. Det er flott om klubben dekker utgiftene til ungdommene som deltar for klubben.

  Forveninger til deltakerne
  Det forventes at deltakerne er aktive i klubben, enten som utøvere, trenere eller i annen rolle og bruker det de lærer på kurs til å utvikle klubben

  Hordaland idrettskrets

  Gunn Hilde Øymo
  gunnhilde.oymo@idrettsforbundet.no
  mobil 922 16 013 

  eller

  Martin Uthaug
  Martin.Uthaug@idrettsforbundet.no
  mobil 975 38 679