Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Idrett og skole - hånd i hånd

Kickboksing på Ortun.jpg

Hordaland idrettskrets har følgende tiltak rettet mot skoleverket

 • AktiVane i SFO i Bergen kommune som inkluderer kompetanseheving av SFO-ansatte og elever i ungdomsskolen.
 • Idrettstimer for elever i ungdomsskolen.
 • Fagdag idrett.
 • Samarbeid med Høgskolen i Bergen, Bachelor idrett
 • I tillegg bistår kretsen med hjelp og støtte til idrettslag som har egne SFO-tiltak

Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune er hovedfinansieringskildene til disse tiltakene

Hovedmålgruppen i alle tiltakene er de minst aktive. Kunnskap om tilrettelegging av idrett og fysisk aktivitet, hvilke aktiviteter vi tilbyr og hvilke instruktører vi bruker er derfor svært viktig for at alle skal oppleve glede og mestring. Blir aktiviteten lystbetont er det lettere å få gode aktivitetsvaner som igjen vil slå positivt ut for folkehelsen i landet.

 

  I forbindelse med faget Utdanningsvalg og «Ka vil DU bli?» har HIK tatt på seg å arrangere Fagdag idrett for Bergen kommune. På disse fagdagene får elevene på 9. trinn besøke en arbeidsplass og høre om hvordan det er å jobbe der og de skal prøve ut en eller flere arbeidsoppgaver. HIK bruker også Idrett Bergen Sør og en særidrett på disse dagene for å vise ulike aktiviteter og for å informere bredere om idretten som arbeidsarena. I løpet av et skoleår blir det avholdt 4 fagdager, to om våre og to om høsten. Alle ungdomsskolene i alle bydelene er representert, og skolene kommer bydelsvis. Her kan du lese mer om kommunens fagdager

  Klikk på bildet for å laste filmen

  HIK søkte våren 2008 SparebankenVest sitt allmennyttige fond VisjonVest om 1 million kr til prosjektet Idrett og skole - hånd i hånd mot heldagsskolen. Bakgrunnen for ønsket om å sette i gang dette prosjektet var at NIF kjører et tilsvarende prosjekt på landsbasis med midler fra Kunnskapsdepartementet. I dette prosjektet er Loddefjord IL plukket ut til å representere Hordaland. For å få en bredere plattform med et større erfaringsgrunnlag å bygge videre på søkte derfor HIK VisjonVest om støtte til å sette i gang et eget prosjekt her i Hordaland.

  Hordaland Idrettskrets fikk tilsagn på kr 1.000.000,- fra VisjonVest i oktober 2008 for å gjennomføre prosjektet Idrett og skole - hånd i hånd. Hovedmålet med prosjektet er å kunne gi elevene et mer aktivt og variert tilbud av god kvalitet i SFO-tiden gjennom et samarbeid mellom det lokale idrettslaget og skolens SFO. Vi håper at idretten på denne måten kan gi barna gode mestringsopplevelser og at de vil føle glede med å være i fysisk aktivitet.

  Prosjektet er tredelt med følgende aktører:

  • Arna-Bjørnar fotball kjører en egen fritidsordning for elever i 4.-7. klasse som går på Garnes skule.
  • Odda IR organiserer en modell der idrettslagene i Odda og idrettslinjen ved Odda vidaregåande skule stiller med instruktører og opplegg i Odda barneskule sin SFO.
  • TIF Viking har i høst gitt tilbud til blant andre Christi Krybbe skoler sin SFO om aktivitet i Vikinghallen. 

  For å kunne dokumenter det vi gjør i dette prosjektet og samtidig overlevere tips og idéer til gjennomføring av lignende tiltak og la andre høste av erfaringen fra Arna, Odda og Bergen sentrum vil det bli laget både en brosjyre og en film.

  Har du spørsmål og vil vite mer om dette prosjektet ta kontakt med Grethe Hillestad i Hordaland Idrettskrets på mobil 419 00 122 eller e-post grethe.hillestad@idrettsforbundet.no

  Hun får de minst aktive barna til å løpe ..... og nå ønsker kommunen å utvide - AktiVane (Fanaposten 07.11.14)

  Full fart! - Aktivitetslederkurs barneidrett (Os og Fusaposten 05.10.13) 

  Byrådet bevilger tre millioner til idrett i ungdomsskolen(Bergensavisen 08.09.11)

  Video: Skikkelig valgkamp (BA.no 08.09.11)
  (Tre millioner til idrett i ungdomsskolen)

  Skal bruk mer tid på fysisk fostring (Bygdanytt 19. august 2011)

  Fikk se nytenking som fungerer på Kaland (Fanaposten 01.07.11)

  Vil ha ungdommen aktivt med. Aktivitetsdag på Stord. (Haugesunds Avis 25.05.11)

   Kroppsøving for lærarane (Grenda 24.03.11)

  Idrett og skole - Ein annleis skuledag (Os og Fusaposten 30.10.10)

  Vellukka idrettsdag på Husnes Ungdomsskule Idrett og skole (Kvinnherad kommune 20.10.10)

  Rugby og dans i skoletiden (SYDVESTEN 05.10.10)

  Toppdag i SFO (Avisa Hordaland 2009)

  Det handler om å mestre (Boligavisen 11.03.09)
  I samarbeid med Hordaland idrettskrets og lokal eidrettslag bidrar Sparebanken Vest til friske avspark på skolefritidsordningen.

  Hordaland idrettskrets

  Grethe Hillestad
  grethe.hillestad@idrettsforbundet.no
  mobil 419 00 122