Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Fysisk aktivitet i skolen

fysisk-aktivitet-daglig-drammen.jpg

Buskerud Idrettskrets har i mer enn ti år hatt arbeidet for økt fysisk aktivitet i skolen som en idrettspolitisk prioritet. Det var medvirkende årsak til at Drammen kommune, som første storby her til lands, vedtok innføring av 60 minutter daglig fysisk aktivitet for alle elever i grunnskolen. I kjølvannet av dette er det bygget opp flere idrett- og skoleprosjekter der noen også er blitt til varige og bærekraftige samarbeid. Foran skoleåret 2017/18 vil idrettens samarbeid med skolen styrkes ytterligere ved at BIK nå har inngått et samarbeid med Skiforbundet. Dette samarbeidet byger på en felles referanse i den Kanadiske LTAD-modellen, som Skiforbundet har lagt til grunn for sin skipolitiske utviklingsmodell (SUM) og som idrettskretsen bygger sin modell for «Idrettens samfunnsbidrag» på.

Historikk

I mange år spredde vi våre gode intensjoner ut på en rekke gode prosjekter, men vi opplevde å ha begrenset gjennomslagskraft inn mot et skolevesen som ikke selv hadde pålagt seg denne oppgaven. I 2013 lanserte vi derfor, med rektor og idrettskretsleder, Roar Bogerud i spissen, prosjektet «Sunne og Aktive Liunger» etter hvert bedre kjent som «Sylling-prosjektet». Denne satsningen på daglig fysisk aktivitet resulterte i mye medieoppmerksomhet, hvilket denne forsiden i DT er et eksempel på:

http://www.dt.no/nyheter/hoppende-glade-barn-viser-vei-1.8338691

Leder Drammens Tidende

Slike medieoppslag skapte i sin tur et foreldreengasjement og et politisk press fra opposisjonen i Drammen:

http://www.dt.no/nyheter/masud-gharahkhani-vil-ha-60-minutter-fysisk-aktivitet-i-skolen-hver-dag-1.8340952

I tråd med all tidligere historikk manet den politiske posisjonen til forsiktighet. (I rettferdighetens navn skal det sies at så har vært tilfelle også når du politiske rollene har vært omvendt.):

http://www.dt.no/nyheter/peker-pa-foreldrene-gir-dem-ansvaret-1.8342247

Lokale idrettsprofiler og ildsjeler i skolen lot seg imidlertid ikke stagge:

http://www.dt.no/nyheter/ronny-deila-onsker-mer-fysisk-aktivitet-i-skolen-1.8343746

http://www.dt.no/nyheter/lerere-som-kan-vil-og-far-det-til-1.8343750

Vi forsøkte å runde det hele av med en konstruktiv kronikk som ble trykket i DT og gjengitt i sin helhet på våre egne nettsider:

http://www.idrett.no/krets/buskerud/nyhetsarkiv/Sider/Mer-aktivitet-i-skolen.aspx

Til slutt innså politikerne i Drammen at man satt på politisk gull. Det førte til at de to fløyene nærmest overgikk hverandre i offensive formuleringer i utformingen av vedtaket, hvilket denne møteprotokollen fra bystyrekomiteen viser:

Linken lar seg ikke åpne når jeg er inne på idrettskontor. Den må legges inn før dette evt. videresendes.

SAK NR. 25/14 FYSISK AKTIVITET I SKOLEN

Året før hadde vi fått tidenes gavetildelning og tillitserklæring fra Gjensidigestiftelsen:

http://www.dt.no/sport/buskerud-idrettskrets-ble-overrasket-med-millionbelop-1.8200268

I lys av det ferske vedtaket i Drammen fikk vi stiftelsens medhold til å vri gjenværende midler inn mot satsningen i Drammen. Første steg ble en tur med Danskebåten:

http://www.dt.no/element/1.8676697

Turen resulterte i 16 underskrevne intensjonsavtaler mellom skoler og idrettslag. Blant idrettslagene som hadde fått Gjensidigemidler gjennom oss allerede før vedtaket om fysisk aktivitet i Drammensskolen, finner vi Konnerud IL som er sentrale i denne avisartikkelen:

http://www.dt.no/L_rer_barna___like_aktivitet-5-57-37070.html

Samarbeidsmodellen mellom Konnerud IL og de fire skolene, hvor elever fra ungdomsskolen bidrar som aktivitetsledere ute på de tre barneskolene i regi av idrettslaget, fungerer så godt at skolene allerede nå har begynt å snakke om at de vil stille med ressurser til å finansiere en full stilling i idrettslaget med mål om å videreføre modellen.

Man bør faktisk ha jobbet en stund med idrett og skole for å innse hvor ekstremt det er at skolefolk ønsker å benytte egne midler til å lønne en ekstern ressurs på området fysisk aktivitet!

Hilde Schjerven, som er prosjektleder i Drammensskolen og nestleder i LFF følger opp med dette i e-post:

Konnerudmodellen er genial og virkelig bærekraftig. Jeg er opptatt av ulike yrkesgrupper inn i skolen. Det vet jeg at kommunaldirektøren også er. Jeg skal gjøre mitt for å påvirke til økonomiske prioriteringer som kan få en idrettskonsulent finansiert på sikt.

Siden den gang har TV2 og statsrådene Horn og Høie besøkt Sylling (23.), mens NRK tok turen til Danvik skole sammen med Jan Åge Fjørtoft (8.4). Begge innslagene ble vist i nyhetssendingene.

http://www.tv2.no/a/6722204

http://www.lierposten.no/__Dere_er_en_foregangsskole-5-65-5541.html

Dagsrevyen 8/4-15

DT 8/4-15