Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

 

Varamedlemmer - hva gjør jeg?

dommer612.jpg

Erfaringene viser at bruken av varamedlemmer varierer.

Her er org.avdelingen sine retningslinjer:

Noen organisasjonsledd har en praksis hvor varamedlemmene møter til hvert møte, mens andre innkaller varamedlemmene kun i de tilfeller det er et ordinært styremedlem melder forfall.

Videre har noen en praksis hvor varamedlemmene kun innkalles dersom et ordinært styremedlem trekker seg fra vervet eller fratrer på annen måte.

Varamedlemmenes roller er ikke regulert i NIFs lov.

God organisasjonspraksis tilsier etter vårt skjønn at varamedlemmene kun møter på styremøter når et ordinært styremedlem melder forfall, og ikke til styremøter der styret er fulltallig.

Begrunnelsen for denne praksisen er at årsmøtet/tinget har foretatt et valg mht. hvem årsmøtet mener skal utgjøre det besluttende organ i organisasjonsleddet, og at varamedlemmene ikke skal kunne påvirke styrets beslutninger ved sin tilstedeværelse hvis styret er fulltallig.

Dersom er styremedlem trekker seg fra vervet, eller fratrer på annen permanent måte, trer varamedlemmet inn som ordinært medlem ut funksjonsperioden. I så fall skal vedkommende styremedlem erstattes av et varamedlem av samme kjønn.