Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

 

AktivSkole365-samarbeid på tvers av fylkesgrensene en realitet etter tilskudd fra SparebankstiftelsenDNB!

Aviary Photo_131407955030011696.png

SparebankstiftelsenDNB støtter AktivSkole365 med 3 millioner kroner fordelt over tre år! Det resulterer i samarbeid om prosjektet i Telemark, Vestfold og Buskerud i tillegg til en belønningsordning for idrettslag som tar til seg ferdigutdannede, unge aktivitetsledere inn i roller i idretten.

AktivSkole365 på tvers av fylkesgrensene

AktivSkole365 er en aktivitetslederutdanning som de tre idrettskretsene i Telemark, Vestfold og Buskerud, i tillegg til Aust-Agder, har drevet i mange barne- og ungdomsskoler siden 2003. Tiltaket har som mål å utvikle aktivitetsledere som på sin egen skole kan tilrettelegge for aktivitet i friminutt og SFO for å øke den fysiske aktiviteten og bedre det sosiale miljøet i skolegården. I tillegg inviteres de ferdig utdannede aktivitetslederne til å bruke sin kompetanse i sitt idrettslag etter endt skoleår. På den måten skaper prosjektet hvert år mer aktivitet i skolen og flere unge trenere og aktivitetsledere i idretten. 

Helt siden 2003 har de ulike idrettskretsene arbeidet for stabil finansiering av sitt AktivSkole365-tiltak. Ulike finansieringsløsninger, blant annet midler fra Helsedirektoratet, fylkeskommuner og stiftelser har sørget for videreføring fra år til år, men det har alltid vært en økonomisk usikkerhet i prosjektet, noe som har gjort det vanskelig å utnytte det hele og fulle potensialet til AktivSkole365. Gaven som nå er kommet fra SparebankstiftelsenDNB gir Telemark, Vestfold og Buskerud idrettskrets den tryggheten de trenger for å videreutvikle prosjektet. Det mest naturlige for idrettskretsene er nå å gå sammen om å gjøre nettopp det. 

3 millioner over 3 år

Det var altså med stor glede Telemark idrettskrets (som står som søker) mottok nyheten om tildelingen fra Sparebankstiftelsen DNB onsdag den 24. mai. Kr. 250.000,- per fylke per år i tillegg til en fellespott på kr. 250.000,- årlig til å understøtte idrettslag som tar AktivSkole365-elever i bruk i roller i eget idrettslag utgjør 3 millioner over 3 år! 

Midlene bidrar helt konkret til å styrke kvaliteten på kursingen overfor aktivitetslederne og det gjør det mulig å utvikle felles løsninger som virkelig strømlinjeformer prosjektet. I tillegg vil det for første gang i prosjektets historie være mulig å gå sammen om en ansattressurs som har ansvaret for oppfølging av skoler, idrettslag og de rundt 500 aktivitetslederne som utdannes årlig i de tre fylkene. Særlig det siste punktet er sentralt, da linken mellom skolene og idrettslagene vil kunne bli mye sterkere enn det har vært, noe som er veldig viktig for at idretten skal kunne dra nytte av prosjektet i større grad. 

Veien fremover

Torsdag 01.06 var de tre idrettskretsene i møte (bildet) på Skagerak Arena for å diskutere fremdriftsplan for samarbeidet. Mange gode ideer er allerede tenkt i søknadsprosessen og skal settes ut i live. Andre utviklingsmuligheter vil åpenbare seg etterhvert som prosessen går fremover. Til høsten møter totalt 53 skoler med 10 aktivitetsledere hver på grunnkurs i de tre fylkene. Vi har i første omgang som målsetning å nå 75 skoler med dette prosjektet. Skolene og aktivitetslederne som er med skal få enda bedre kvalitet i innholdet og idrettskretsene, med ny felles prosjektansatt, skal få ro og ressurser til å videreutvikle AktivSkole365 uten å måtte bekymre seg for om pengene er der neste år. Denne muligheten de neste tre skoleårene vil være gull verdt for vårt bidrag for mer aktivitet i skolen og ikke minst for å rekruttere flere unge aktivitetsledere til idretten. 

Telemark, Vestfold og Buskerud idrettskretser ser frem mot en spennende tid med store utviklingsmuligheter.