Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

 

87 millioner kroner til idretten - 40 millioner mer enn for fem år siden

Spillemidler_2014_2018.jpg

- Den er ny rekordutbetaling, sier idrettskonsulent Stig Kleven i Buskerud fylkeskommune.

Fylkeskommunen forvalter på vegne av Kulturdepartementet tilskuddsordningen for spillemidler (overskuddet til Norsk Tipping) til idrettsanlegg.

Buskerud får i år 86,7 millioner kroner - 40 millioner kroner mer enn for fem år siden.

- Dette kommer lag og foreninger til gode i hele fylket, sier idrettskonsulent Stig Kleven i Buskerud fylkeskommune.

Totalt var det søkte om 334 millioner kroner i Buskerud. Antall søknader og søknadssum for de to søknadskategoriene fordeler seg på følgende måte i Buskerud:

  • Ordinære anlegg: samlet søknadssum på 319 millioner kroner
  • Nærmiljøanlegg: samlet søknadssum på 15 millioner kroner

Ordinære anlegg er anlegg til den organiserte idretten, mens nærmiljøanlegg er anlegg eller område for egen organisert fysisk aktivitet.

- Det ble sendt inn 203 søknader hvorav 179 ble godkjent, fortsetter Kleven som er veldig godt fornøyd med at kommuner, idrettslag og foreninger i Buskerud er så aktive med å søke om midler.

- Nå skal vi lage et forslag til prioriteringsliste for hvilke anlegg som får støtte i år. Så legger vi fram forslaget vårt for idrettskretsens anleggsutvalg, forklarer Kleven, 

Politikerne i hovedutvalget for kultur, idrett og folkehelse i fylkeskommunen avgjør så i sitt neste møte i mai hvilke kommuner i Buskerud som får støtte til idrettsanlegg.