Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Om AIK

Akershus Idrettskrets - stiftet 17.9.1988

Akershus idrettskrets (AIK) er fellesorganet for all idrett innen Akershus fylke.

AIKs hovedmål er Mange bedre idrettslag som møter fremtiden.

Kretstinget har definert delmål innen 3 områder:

 1. Organisasjonsservice
 2. Organisasjonsutvikling
 3. Anleggsutvikling

  AIKs sist vedtatte lov, endret på kretstinget i april 2016:

  Gjeldene lov for Akershus idrettskrets (PDF)

  Kretstinget har definert tre delmål; organisasjonsservice, organisasjonsutvikling og anleggsutvikling. Nedenfor finner du hva Akershus idrettskrets (AIK) mener om disse tre delmålene.

  Organisasjonsservice:

  Alle idrettslag må driftes i henhod til idrettens lovverk. Å opptre ryddig ovenfor egne medlemmer og samfunnet er viktig. Idretten mottar hvert år offentlige tilskudd og støtte til realisering av idrettsanlegg. Det er derfor viktig at hvert idrettslag har etablert gode rutiner for åpenhet og kontroll, ikke bare for samfunnet, men også overfor idrettslagets medlemmer. Ambisjonsnivået kan derfor ikke være lavere enn at i Akershus er alle godkjente idrettslag.

  Organisasjonsutvikling:

  Noen idrettslag må få støtte til sine ambisjoner om å utvikle seg utover det å driftes godt og i tråd med idrettens lovverk. Opplevelsen av hva idrett skal være og bety for den enkelte og nærmiljøet er i stadig forandring. De idrettslag som ønsker å bli morgendagens idrettslag må derfor få ekstra støtte. For eksempel gjennom å bistå i utvikling av nye tiltak, modeller og konsepter, hvor lederutvikling av ungdom og kvinner, samt inkludering av innvandrere er viktige tiltak.

  Anleggsutvikling:

  Fremtiden vil stille krav til at vi bygger nye typer anlegg. Samtidig betyr befolkningsveksten i Akershus at vi må ha økt fokus på å påvirke planarbeidet på fylkesnivå, samt koordinere regionale behov. Idrettskretsen må møte politikere med god dokumentasjon, måltall og regional statistikk. Fremtidens idrettsanlegg vil ikke bli virkeliggjort uten at idrettskretsen setter et fokus på dette.

  Idrettskretsens øverste myndighet er idrettskretstinget, som avholdes året før og etter idrettstinget, i perioden mars-juni. Tingperioden er to år. Neste idrettskretsting avholdes i 2018.

  Hvorfor delta på kretstinget?
  Ønsker du å være med å bestemme hvilken retning Akershusidretten går, er det på tinget du har mulighet til å påvirke. Tinget behandler rapport og økonomisk beretning for tingperioden som har vært, og vedtar plan og budsjett for neste periode. I tillegg behandler tinget innkomne forslag, og foretar valg, blant annet av nytt kretsstyre.

  Protokoll 2016

  Protokoll 2014

   

  Kontrollkomitteen:

  Medlemmer av kontrollkomiteen:

  Ola Skarderud (medlem)
  Anne Mari Stokseth (medlem)
  Ellinor Allergoth (varamedlem)
  Bent Ringvold (varamedlem)

  Valgkomiteen:

  Valgkomiteens felles e-postadresse: valgkomiteen-aik@idrettsforbundet.no

  Medlemmer av valgkomiteen:

  Sven Even Maamoen (leder)
  Gro Mette  Langdalen (medlem)
  Bernt Øystein Vormeland (medlem)
  Gro-Helen Randem (varamedlem)

  Utvalg for funksjonshemmede:

  Medlemmer i utvalget for funksjonshemmede: 

  Tommy Rovelstad (leder)
  Silje bakke (sekretær)
  Jørgen Støttum (medlem)
  Mariann Waaler (medlem)
  Isabel Bergerseter (medlem)

  Nedenfor finner du sakslister og protokoller for styremøter i Akershus idrettskrets.

  Styremøter 2018
  08.02.2018      Saksliste     Protokoll 01/18
  13.03.2018      Saksliste     Protokoll 02/18
  10.04.2018      Saksliste     Protokoll 03/18
  08.05.2018      Saksliste     Protokoll 04/18
  12.06.2018      Saksliste     Protokoll 05/18

  Styremøter 2017
  24.02.2017      Saksliste     Protokoll 01/17
  07.03.2017      Saksliste     Protokoll 02/17
  03.05.2017      Saksliste     Protokoll 03/17
  13.06.2017      Saksliste     Protokoll 04/17
  05.09.2017      Saksliste     Protokoll 05/17
  10.10.2017      Saksliste     Protokoll 06/17
  14.11.2017      Saksliste     Protokoll 07/17
  05.12.2017      Saksliste     Protokoll 08/17

  Styremøtene er åpne, og møtestart er kl. 17. Vi setter pris på om de som ønsker å overvære styremøtene gir oss beskjed per e-post på forhånd. akershus@idrettsforbundet.no


  Styremøter 2016
  02.02.2016      Saksliste    Protokoll 01/16
  01.03.2016      Saksliste    Protokoll 02/16
  05.04.2016      Saksliste    Protokoll 03/16
  03.05.2016      Saksliste    Protokoll 04/16
  13.06.2016      Saksliste    Protokoll 05/16
  06.09.2016      Saksliste    Protokoll 06/16
  19.10.2016      Saksliste    Protokoll 07/16
  15.11.2016      Saksliste    Protokoll 08/16
  06.12.2016      Saksliste    Protokoll 09/16

  Styremøter 2015
  24.02.2015      Sakliste      Protokoll 01/15
  24.03.2015      Sakliste      Protokoll 02/15
  26.05.2015      Sakliste      Protokoll 03/15
  16.06.2015      Sakliste      Protokoll 04/15
  08.09.2015      Sakliste      Protokoll 05/15
  20.10.2015      Sakliste      Protokoll 06/15
  01.12.2015      Sakliste      Protokoll 07/15

  Styremøter 2014    
  16.09.2014    Sakliste        Protokoll 05/14
  21.10.2014    Sakliste        Protokoll 06/14
  02.12.2014    Sakliste        Protokoll 07/14