Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Idrettsråd

Idrettsrådet er et felles organ for all idrett i kommunen som er organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) gjennom idrettskretsen. I alle kommuner med mer enn tre idrettslag skal det være idrettsråd for idrettslag som er medlem i NIF. I Akershus idrettskrets er det et idrettsråd i alle fylkets 22 kommuner.

I henhold til NIFs lov har idrettsrådet følgende oppgaver:

 • Idrettsrådet skal arbeide for best mulig forhold for idretten i kommunen. Idrettsrådet skal være en arena for samarbeid mellom lagene, mellom lagene og de kommunale myndigheter og mellom lagene og idrettskretsen.
 • Idrettsrådet skal:
  • Styrke idrettens rolle og rammevilkår i lokalsamfunnet
  • Foreta prioriteringer på vegne av idrettslagene
  • Dokumentere og synliggjøre idrettens lokale omfang samt utvikle lokale idrettspolitiske handlingsprogram.
  • Være møteplass og utviklingsarena i skjæringspunktet mellom offentlig og frivillig virke.
 • Idrettsrådet skal være et idrettspolitisk organisasjonsledd med oppgaver primært på lokalt nivå.
 • Alle saker som er av felles interesse for idretten skal sendes til kommunen gjennom idrettsrådet.

Idrettsrådet skal også formidle idrettslagenes anleggsbehov til kommunale myndigheter og fordele tilskuddene til Lokale aktivitetsmidler (LAM).

   Idrettsråd Når Hvor
  Asker 25.04.17 kl 18.00 Leikvollhallen
  Aurskog/Høland 31.05.17   
  Bærum 14.03.17 Klubbhuset Fossum IF
  Eidsvoll 29.03.2017 kl. 19.00 Skistua Eidsvoll Værk
  Enebakk

  01.03.17 

  Prestegårdsveien 6, møterom 2. etasje, 1912 Enebakk
  Fet 08.06.17 kl. 19.30   Fet Rådhus
  Frogn 24.05.17 kl 19.00

  DFI-kontoret kontorbrakke Seiersten

  Gjerdrum

  11.05.17
  kl 19.00
  Herredshuset
  Hurdal 28.03.20.17 kl. 20.00  Hurdalsjøen Hotell
  Lørenskog 21.03 Lørenskog hus, 8.etg.
  Nannestad    
  Nes

  20.03.17
  kl 19.00
  FUVO klubbhus

  Nesodden 08.06.17 kl 19.00 Berger Stadion
  Nittedal

  04.04.17
  kl 19.00 
  NIL huset

  Oppegård

  28.03.17
  kl 19.00
  Klubbhuset Oppegård IL

  Rælingen

  07.03.17
  kl 19.00 
  Klubbhuset Marikollen

  Skedsmo

  15.03.17
  kl 18.00
  Skedsmohallen

  Ski

  04.04.17
  kl 19.00
  Kråkstad Klubbhus

  Sørum

  25.04.17
  kl 19.00
  Biblioteket, Sørumsand

  Ullensaker

  15.06.17 kl 18.30  Jessheim Is- og flerbrukshall 

  Vestby

  15.03.17
  kl 19.00
  HSV-huset, Grevlingen i Son

  Ås

  30.03.17
  kl 19.00
  Klubbhuset Ås IL