Hold Ctrl-tasten nede (Cmd-tasten på Mac).

Trykk på + for å forstørre eller - for å forminske.

Idrettsråd

Idrettsrådet er et felles organ for all idrett i kommunen som er organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) gjennom idrettskretsen. I alle kommuner med mer enn tre idrettslag skal det være idrettsråd for idrettslag som er medlem i NIF. I Akershus idrettskrets er det et idrettsråd i alle fylkets 22 kommuner.

  I henhold til NIFs lov har idrettsrådet følgende oppgaver:

  • Idrettsrådet skal arbeide for best mulig forhold for idretten i kommunen. Idrettsrådet skal være en arena for samarbeid mellom lagene, mellom lagene og de kommunale myndigheter og mellom lagene og idrettskretsen.
  • Idrettsrådet skal:
   • Styrke idrettens rolle og rammevilkår i lokalsamfunnet
   • Foreta prioriteringer på vegne av idrettslagene
   • Dokumentere og synliggjøre idrettens lokale omfang samt utvikle lokale idrettspolitiske handlingsprogram.
   • Være møteplass og utviklingsarena i skjæringspunktet mellom offentlig og frivillig virke.
  • Idrettsrådet skal være et idrettspolitisk organisasjonsledd med oppgaver primært på lokalt nivå.
  • Alle saker som er av felles interesse for idretten skal sendes til kommunen gjennom idrettsrådet.

  Idrettsrådet skal også formidle idrettslagenes anleggsbehov til kommunale myndigheter og fordele tilskuddene til Lokale aktivitetsmidler (LAM).

   

  Når i 2019 Idrettsråd Hvor
  5. mars kl 19 Rælingen IR  Marikollen Klubbhus (store møterom) 
  18. mars kl 18.30 Bærum IR Jar Isforum 
    Vestby IR  
    Nes IR  
    Nittedal IR  
    Nannestad IR  
    Enebakk IR   
    Ås IR   
    Oppegård IR   
    Ski IR   
    Ullensaker IR   
    Lørenskog IR   
    Asker IR   
    Skedsmo IR   
    Sørum IR   
    Hurdal IR    
    Nesodden IR   
    Aurskog-Høland IR   
    Frogn IR  
    Gjerdrum IR   
    Fet IR  

  Finn alle idrettsrådene i Akerhus her

  Idrettsrådsseminar 4. november 2017
  Hvordan få gjennomslag hos politikere, v/Guri Idsø Viken, Frivillighet Norge
  Hva sier lokalpolitikeren – hvordan bør idretten jobbe
  Eidsvoll kommune v/ordfører John Erik Vika
  Idrettsanlegg, v/AIKs anleggskonsulent Oddleif Dahlen

  Idrettsrådsseminar 16. mars 2017
  Ungdomsidrett
  Fremtidens idrettsanlegg

  Idrettsrådsseminar 19. november 2016
  Idrettsrådet, før, nå og i fremtiden, Dag Hogstad

  For dyrt for mange å drive idrett
  Hva kan vi gjøre - eksempler fra idrettsråd og idrettslag
  Nit/Hak Håndballklubb, Erik Petermann
  Ullensaker idrettsråd, Jan Ivar Engebretsen
  Lommedalens IL, Marianne Fjelberg

  Utvikling av idrettspolitisk handlingsplan v/Johan Conradson
  Presentasjon  
  Folder


  Idrettsrådsseminar 9. mars 2016
  Referat
  Prensentasjon Oddleif Dahlen
  Presentasjon Runar Sveen