Viktige frister

Her er det samlet mange viktige frister for idrettslag og idrettsråd. Se oversikten under.

Frister for organisatoriske forhold
Informsjonen under hver lenke der mer informasjon ligger oppdateres etter hvert. 

Frist

Emne

Org. ledd

Mer info

1. april-30. april

Samordnet søknad og rapportering


Idrettslag

Klikk her

31. mars

Gjennomføring av årsmøte i idrettslag

Idrettslag


Klikk her

 

30. juni

Gjennomføring av årsmøte i idrettsråd

Idrettsråd

Klikk her

15. august

Søknad om vare- og tjenestemomskompensasjon

Idrettslag

Klikk her

15. november 

Lokale aktivitetsmidler
Frist for utbetaling av LAM

Idrettsråd

Klikk her